Kategorija

Akida

Ispravno i pogrešno poimanje riječi La ilahe illallah

Dokaz za ove riječi: Uzvišeni Allah kaže: “Allah svjedoči da nema drugog istinskog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da...

Prve haridžijske sekte u historiji islama i njihovo učenje

Ovo je sažetak pripovijesti o prvoj sekti haridžija, a ime joj je muhakkimije. Oni su vjerovali da su kafiri i Alija i Osman i...

Plodovi lijepe riječi

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto...

Pomaganje kafirom u borbi protiv muslimana zulumćara

Zbog bitnosti ovog pitanja i sve većih praktičnih grešaka koje se događaju kao produkt neznanja kod mnogih muslimana ukratko ćemo spomenuti pojašnjenje selefa u...

Vrijednost stida

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio...

Da li je dozvoljeno zaklinjati se Kur'anom i nečim drugim mimo Allaha?

Upitan je šejh Muhamed b. Salih El-Usejmin Allah mu se smilovao o tome koji je propis zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha i zaklinjanja Kur'anom? Pa...

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne...

Vrijednost vjerskog znanja i njegovih nosilaca

Ebu Muslim el-Havelani, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Učeni su na Zemlji poput zvijezda na nebu: kada izađu pred ljude, ljudi se posredstvom njih upućuju...

Negativne posljedice sufizma u islamskom svijetu

Prve sufije su bili poznati po trudu i ibadetu, bili su iskreni iako je u njihovim djelima bilo pretjeranosti, strogoće i razilaženja sa Sunnetom....

Principi haridžijskog mezheba | šejh Sulejman el Ulwan

Šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan o haridžijama, murdžijama, tekfiru, i zabludjelim stavovima pojedinih sekti i grupacija. Prijevod: Salafi media Balkan

Zadnje objave