Ogranci imana (vjere)

Popularno na sajtu

Iman ima mnogobrojne ogranke, a to nam ukazuje da kada se iman pojedinačno spomene podrazumijeva čitavu vjeru. Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, je općenito i pojedinačno objasnio ogranke imana.

Općenito: Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ogranaka, a stid je jedan ogranak imana.”


U drugoj predaji stoji: Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illAllah, a najmanji uklanjanje onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.”(Muslim)

Imam Ebu Bekr el-Bejheki spominje sedamdeset sedam ogranaka imana. Mi ćemo navesti u sažetijem obliku sve ove ogranke:

1. vjerovanje u Allaha, azze we dželle,

2. vjerovanje u poslanike,

3. vjerovanje u meleke,

4. vjerovanje u Časni Kur'an i sve objavljene Knjige,

5. vjerovanje u određenje dobra i zla od Allaha, azze we dželle,

6. vjerovanje u Sudnji dan,

7. vjerovanje u proživljenje poslije smrti,

8. vjerovanje da će ljudi biti iskupljeni nakon što budu proživljeni iz svojih kaburova ka mjestu stajanja,

9. vjerovanje da je kuća i utočište vjernika Džennet, a da je kuća i utočište nevjernika Džehennem,

10. vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Allahu, azze we dželle,

11. vjerovanje u obaveznost straha od Allaha, azze we dželle,

12. vjerovanje u obaveznost nade od Allaha, azze we dželle,

13. vjerovanje u obaveznost oslanjanja na Allaha, azze we dželle,

14. vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem,

15. vjerovanje u obaveznost respektiranja Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, i njegovog poštivanja bez pretjerivanja,

16 ljubav čovjeka prema svojoj vjeri tako da mu bacanje u Vatru bude draže od nevjerstva,

17. traženje znanja, a to je spoznaja Allaha, Njegove vjere i Njegovog Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem, uz argumente iz Kur'ana i sunneta,

18. širenje znanja i podučavanje ljudi,

19. respektovanje Časnog Kur'ana njegovim izučavanjem i podučavanjem drugih, poštivanjem njegovih granica i propisa, znanjem o njegovom halalu i haramu, uvažavanjem njegovih poznavaoca i njegovo memorisanje,

20. čistoća i stalno čuvanje abdesta,

21. redovno obavljanje pet dnevnih namaza,

22. izdvajanje zekata,

23. post, obavezni i dobrovoljni,

24. itikaf,

25. hadždž,

26. džihad na Allahovu putu,

27. stražarenje na Allahovu putu (čuvanje granica),

28. čvrstina pred neprijateljem i izbjegavanje bježanja sa bojnog polja,

29. izdvajanje petine ratnog plijena vođi ili njegovom zamjeniku, za one koji su ubrali ratni plijen,

30. otpuštanje roba radi približavanju Allahu, azze we dželle,

31. obavezni iskupi za prekršaje, a oni su u Kur'anu i sunnetu četiri: iskup za ubistvo; iskup za zihar; iskup za zakletvu; iskup za spolni odnos u toku posta mjeseca ramazana,

32. izvršavanje ugovora,

33. pobrajanje Allahovih blagodati i obavezna zahvala na njima,

34. čuvanje jezika od onoga za čime nema potrebe,

35. čuvanje povjerenih stvari i obaveza njihovog isporučivanja vlasnicima,

36. zabrana ubijanja i zločina prema drugima,

37. zabrana bluda i obaveznost neporočnosti,

38. čuvanje ruke od zabranjenih imetaka, a u to spada: zabrana krađe, putnog razbojništva, mita, uzimanje onoga na što čovjek sa stanovišta Šerijata nema pravo,

39. obaveznost suzdržljivosti u jelu i piću i izbjegavanje onoga što nije dozvoljeno od njih,

40. izbjegavanje zabranjene i pokuđene odjeće i posuđa,

41. zabrana igara i razonode suprotnih Šerijatu,

42. umjerenost u trošenju i zabrana nepravednog jedenja imetka,

43. zabrana potkradanja i zlobe,

44. zabrana narušavanja časti ljudi i obaveza izbjegavanja zapadanja u njih,

45. iskrenost djela Allahu, azze we dželle, i ostavljanje pretvaranja,

46. radovanje zbog učinjenog dobrog djela i žalost zbog učinjenog lošeg djela

47. liječenje svakoga grijeha iskrenim pokajanjem,

48. prinošenje žrtve, a one su općenito kurban, akika, hedj,

49. pokornost nadređenima,

50. pridržavanje onoga na čemu je zajednica,

51. pravedno suđenje među ljudima,

52. naređivanje dobra i zabranjivanje zla,

53. saradnja u dobru i bogobojaznosti,

54. stid,

55. dobročinstvo prema roditeljima,

56. održavanje robinskih veza,

57. lijepo ponašanje,

58. lijepo ophođenje sa robljem,

59. poštivanje prava vlasnika roblja nad robovima,

60. izvršavanje prava djece i porodice,

61. zbližavanje sljedbenika islama i međusobna ljubav,

62. odgovaranje na selam,

63. obilazak bolesnog,

64. dženaza namaz umrlim pripadnicima kible,

65. nazdravljanje onome ko kihne,

66. udaljavanje od nevjernika onih koji nered čine i grubost prema njima,

67. počašćivanje komšije,

68. počašćivanje gosta,

69. prekrivanje (sakrivanje njegovog grijeha) griješnika,

70. strpljivost u nedaćama i ono čemu nefs (duša) teži u vidu naslade ili strasti,

71. skromnost i kratka nada,

72. zdrava ljubomora i ostavljanje rasprave,

73. udaljavanje od pretjerivanja,

74. darežljivost,

75. samilost prema maloljetnom i poštivanje starijeg,

76. popravljanje međusobnih odnosa muslimana,

77. da čovjek musliman voli svome bratu muslimanu što voli i sebi, a da mrzi za njega što mrzi i sebi.

Iz knjige: “Svjetlost imana i tame nifaka”
Autor: Seid el-Kahtani

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz