Izvori vjerodostojne akide i metodologija selefa u njenom preuzimanju

Popularno na sajtu

Za akidu kažemo da je ‘tevkifijje’ tj. ne prihvata se bez dokaza od Zakonodavca (Allaha, subhanehu we te'ala, op.prev.) a pri tome se ne osvrćemo na mišljenja ljudi i njihov idžtihad. Shodno tome njeni izvori se svode na Kitab i sunnet Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Jer niko ne zna više o Allahu u pogledu obaveza prema Njemu i onoga što Mu se ne smije pripisati od samog Allaha.

 


Zatim niko poslije Allaha nije znaniji o Allahu od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Zbog toga je menhedž selefa i onih koji su ih slijedili u preuzimanju i nasljeđivanju akideta1 bio ograničen na Kur'an i sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Na šta ukazuje Kur'an i sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem u pogledu Allaha, azze we dželle, u to su vjerovali i po tome radili.

Na šta nije ukazivao Kur'an i sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, to Mu nisu pripisivali već bi ga ostavljali. Zbog toga među njima nije bilo razilaženja na polju akideta, naprotiv njihova akida je bila ista, a džemat jedinstven. Allah, azze we dželle, je obećao da će one koji se čvrsto budu pridržavali Kur'ana i sunneta učiniti složnim i jedinstvenim. Uputit će ih na ono što je ispravno u akidi i ujediniti na istom menhedžu.

Allah, azze ve dželle, kaže (u prijevodu značenja): “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali-Imran, 103) i kaže (u prijevodu značenja): “Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti.” (Ta Ha, 23)

Zbog toga su prozvani Spašenom skupinom jer im je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, posvjedočio da će biti spašeni u hadisu u kojem nas obavještava da će se ummet podijeliti u sedamdeset i tri sekte te da će sve u vatru osim jedne. Kada je upitan o toj jednoj, on reče: “To je ona koja će biti na onome na čemu sam ja danas i moji ahsabi.” (hadis bilježi Ahmed).

I zaista, obistinilo se ono o čemu nas je obavjestio Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kad su neki ljudi svoju akidu izgradili mimo Kur'ana i sunneta na osnovama apologetike i logike koju su naslijedili od grčkih filozofa. Tada je nastupio raskol u pogledu akaida što je dovelo do razjedinjenja muslimana i islamskog društva.

Šejh Salih Fewzan, “Akidetu-t-tewhid”(Akida tevhida), iz prevoda str. 8-9.1. Akida, akidet – islamsko vjerovanje, vjerovanje u skup gajb (nepoznatih, nevidljivih) stvari, koje su nam naređene, čvrsto i bezrezervno, kao što je vjerovanje u Allaha, meleke, poslanike, Sudnji dan itd.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz