Pismo sestri muslimanki

Popularno na sajtu

Moja pravedna i poštena sestro,

Već duže vrijeme želim da ti se obratim, da ti pišem o velikim događajima i teškom stanju u kojem se islamski ummet nalazi, ali su me okolnosti sprječavale, tako da sada uz Allahovu pomoć koristim ovu priliku za moje obraćanje tebi, draga moja sestro.

Prvo bih se obratila našim porodicama i našim najmilijima u našoj dragoj zemlji i poručila im da smo uz milost Svevišnjeg dobro i pod okriljem Njegove zaštite. U našim ste srcima i mislima uprkos velikoj udaljenosti. Ovaj svijet je takav – pun sastanaka i rastanaka – a mi tražimo utjehu u činjenici što smo na istini


Sva zahvala pripada Allahu, subhanehu we te'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog najboljeg poslanika, našeg učitelja Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov sunnet sve do Sudnjeg dana.

Moja pravedna i poštena sestro,

Već duže vrijeme želim da ti se obratim, da ti pišem o velikim događajima i teškom stanju u kojem se islamski ummet nalazi, ali su me okolnosti sprječavale, tako da sada uz Allahovu pomoć koristim ovu priliku za moje obraćanje tebi, draga moja sestro.

Prvo bih se obratila našim porodicama i našim najmilijima u našoj dragoj zemlji1 i poručila im da smo uz milost Svevišnjeg dobro i pod okriljem Njegove zaštite. U našim ste srcima i mislima uprkos velikoj udaljenosti. Ovaj svijet je takav – pun sastanaka i rastanaka – a mi tražimo utjehu u činjenici što smo na istini, a istini smo pozvani, kao što nam je naš Svemogući Gospodar rekao:

“I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. ” (Alu ‘Imran, 3: 139)

Ako Allah htjedne, možda se i sretnemo uskoro, jer su Allahova pomoć i pobjeda blizu.

Poslije ovih riječi upućenih našoj rodbini i najmilijima, ove riječi koje slijede upućujem našim pokornim sestrama našeg dragocjenog islamskog ummeta, razasutim u zemljama džihada  po cijelom svijetu, našim dragim majkama, koje su izgubile svoje sinove na Allahovom putu, da bi uzdigli ponos naše vjere islama. Koliko su samo muževa, sinova i braće one izgubile! I koliko im je samo naneseno boli na Allahovom putu! Sve nas je zadesilo isto stanje: nalazimo se u džihadu, saburamo na istoj boli jer smo udaljeni od naših porodica i najmilijih, gubimo i žrtvujemo sve što imamo na Allahovom putu.

Moja draga sestro, tako mi Allaha pored Kojeg drugog Boga nema, sve ovo nas neće spriječiti da pomognemo našu vjeru. I pored svega ovoga, osjećamo zadovoljstvo, jer nas je Uzvišeni Allah nad svim robovima izabrao i počastio džihadom na Njegovom putu, pomaganjem Njegove vjere i uzdizanjem Njegove riječi. Uprkos svim iskušenjima, ne oskudijevamo ni u čemu i pod okriljem smo Allahove milosti. Zato moja draga i voljena sestro, USTRAJ na ovom putu! Znaj da nema te supersile koja će nas zaustaviti, jer je Allah uz nas, i On je naš jedini skrbnik i naš jedini pomagač. Ne bojimo se nikoga osim Allaha Svevišnjeg i ustrajat ćemo na bilo čemu što nas zadesi, nadajući se Allahovom obećanju, kako On kaže (u prijevodu značenja):

„Zar mislite ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni prije vas, koji su bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani, da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: Kad će već jednom Allahova pomoć?! Eto, Allahova pomoć je zaista blizu.“2

Dakle, inšAllah, naša pobjeda je blizu jer nas se naš Gospodar neće odreći. Pobjeda ili šehadet – ne zna se koje je slađe!3 A mi se nećemo previše opustiti služeći našu vjeru, jer je to najdragocjenija stvar koju posjedujemo.

Molim Allaha da nama i našim sestrama u različitim dijelovima svijeta, a posebno onim koje se nalaze u zemljama džihada kao što su Palestina, Irak, Čečenija, Afganistan i Somalija, podari strpljenje i ustrajnost sve do smrti jer postoji samo pobjeda ili šehadet.

„A Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna!“4

Želim da podsjetim sebe i moje drage sestre muslimanke na žene ashaba5 – mudžahidkinje, muhadžirke6 i vjernice koje su nam najbolji uzor i na koje treba da se ugledamo i zbog kojih osjećamo utjehu. Koliko pouka i mudrosti možemo naučiti iz njihovih životnih priča? One nisu nikada posustajale u borbi na Allahovom putu, zato slijedimo i mi njihove stope. Najbolja među njima je Hatidža, radijAllahu ahna, koja je pomagala Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u njegovom pozivanju u islam. Imala je običaj da podstiče Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: “Zaista, tako mi Allaha, tvoj Gospodar te nije napustio! Održavaš rodbinske veze, uslužuješ svoje goste velikodušno, pomažeš siromašne i rješavaš sporove među zavađenim“

Slično je postupala i Safija, radijAllahu ahna, koja je bila jedna od najhrabrijih žena. Dok je sa drugim ženama boravila u utvrđenju, kolcem je ubila jevreja, koji je špijunirao oko utvrđenja dok su se muslimani borili protiv neprijatelja. Nije se bojala niti posrtala, bila je hrabra, hrabrija od mnogih muškaraca današnjice.

Da spomenem isto Umm Ammaru, radijAllahu anha, i njenu hrabrost. Ona je na Uhudu zadobila dvanaest rana boreći se na strani Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, a na Jemami je izgubila ruku i zadobila 11 drugih rana.

Dakle, to su te hrabre muslimanke na koje se mi ugledamo i čijim stopama idemo, podržavajući naše muževe na putu istine. Nikoga se ne bojimo osim Svemogućeg Allaha.

Sljedeće riječi posvećujem mojim dragim sestrama koje su u zatvorima tirana:

Poručujem im: U našim ste srcima i tako mi Allaha, uz Njegovu dozvolu, nećemo posustati dok vas ne oslobodimo, jer vi ste naš ponos, a mi smo vaše sestre. Allah zna najbolje, da Njemu dovimo da vas zaštiti od svakog zla i ubrza vaše oslobađanje.

Moje obraćanje svim ostalim muslimankama svijeta:

Prvo, pozivam vas da budete pokorne i poslušne Allahovim naredbama jer tu je istinska sreća i na ovom, a i na budućem svijetu. Pogotovo budite pokorne po pitanju pokrivanja, tj. hidžaba7, jer to je odlika Allahove pokorne robinje. Ako ne ispuniš ovu obavezu, onda ideš šejtanovim stopama, a znaš i sama, draga moja sestro, da je kampanja protiv hidžaba jedna od najljućih borbi između islama i kufra8. Kafiri žude da žena muslimanka ostavi svoju vjeru, a korak ka tome je njeno otkrivanje tijela, a kada muslimanka ostavi propisano pokrivanje, ostavlja i svoju vjeru.

Pazi se ovoga, moja draga sestro, jer Zapad te želi samo kao sredstvo za naslađivanje, i da preko tebe poništi islamske propise, a pokrivanje žene je prvi islamski propis za muslimanku, kako bi sačuvala svoju čednost i ponos.

Zapad ne želi da se čvrsto pridržavate hidžaba, jer pridržavanje muslimanke hidžabu ukazuje na niskoću i jeftinoću zapadnih manira i zapadne “kulture”.

Kafirski Zapad trguje ženama i smatra ih jeftinom robom široke potrošnje, jer one za njih nisu vrijedne poštivanja. One su za njih izvor trgovine bestidnošću. Tražimo utočište kod Allaha od svega ovoga.

Pokrivena muslimanka je poštovana kako u svojoj kući, tako i van nje i ona je kao skriveni dragulj i skupocjeni biser. Kaže Allah, subhanehu we te'ala (u prijevodu značenja):

„O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.“9

Ovako se obraća Allah, subhanehu we te'ala, svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, i upućuje ga na ovaj veoma važan propis. Zato sestro moja draga, ne budi nemarna prema šerijatskom hidžabu da ne bi time izgubila i ovaj i onaj svijet.

Drugo, savjetujem mojim dragim sestrama muslimankama da svoje sinove odgajaju u pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala, i ljubavi prema džihadu na Allahovom putu. Podstičite vašu braću, muževe i sinove da ustanu u odbranu Allahove zemlje, muslimana i njihovih imetaka i da povrate sve što su neprijatelji okupirali i da se oslobode od onih koji se dogovaraju sa neprijateljem i prodaju muslimansku zemlju.

Podstičem vas, također, da vašim dovama i imecima pomažete mudžahide, kao i njihove porodice, žene i djecu i porodice zarobljenih i ranjenih mudžahida, jer su oni najpotrebniji te pomoći.

Podsjećam moje sestre na hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji kaže:

„Post je najbolji štit, a sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru!“10

U drugom hadisu kaže Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem:

„O skupino žena, čuvajte vaše jezike, jer sam većinu vas vidio kao stanovnike Džehennema!“11

Podsjećam svaku ženu na njenu ulogu, da je ona mužev emanet i da sa njim treba rame uz rame da stane u odbranu naše vjere i naše zemlje. Ako ne može lično da uzme udio u džihadu, onda neka to učini svojim imetkom. Ako ni ovo nije u mogućnosti, onda neka poziva svoje sestre u mesdžidima, medresama, i drugim mjestima i podstiče na džihad na Allahovom putu. Ako ni to nije u mogućnosti, onda neka to čini putem interneta. Neka piše i prenosi govor mudžahida, kako bi Allahovom dozvolom njen poziv dopro do ušiju i srca, koja Allahovom voljom neće ostati nemarna. Nadam se, moja sestro, da nećeš posustati u pomaganju naše vjere na tebi najdostupniji način.


Da još napomenem da mnogo pitanja dobijamo u vezi uloge žene u ovome trenutnom džihadu. Moram da kažem, a od Allaha je uputa, da je džihad danas fard ajn12 za svakog muslimana i muslimanku, s time da sama borba za ženu koja nema mahrema nije jednostavna. Mi na različite druge načine možemo pomagati mudžahide, kao što je materijalna pomoć ili učestovanje u šehidskim akcijama. Koliko je samo sestara izvršilo šehidske akcije u Iraku, Palestini i Čečeniji, nanosivši neprijateljima ogromne gubitke? Molim Allaha da ih sebi primi kao šehide, a nas da uputi njihovim stopama.

Naša glavna obaveza je da pomažemo porodice mudžahida, da odgajamo i štitimo njihovu djecu. Naše muhadžirke veoma hrabro, strpljivo i sa ustrajnošću, pored svih iskušenja kroz koja prolaze, igraju svoju ulogu u džihadu, žrtvujući blagodati ovog svijeta za nagradu na onom svijetu. One gube svoje muževe, braću, očeve, djecu, ali se uzdaju u Allahovu nagradu, a Allahu pripada sva zahvala.

Na kraju moga obraćanja podsjećam moje sestre da je Allah, subhanehu we te'ala, taj, Koji određuje naš život i naš kraj. Džihad ne ubrzava nečiju smrt, niti umanjuje nečiju nafaku (opskrbu). Današnji džihad je pojedinačna obaveza svakog muslimana i svake muslimanke, jer su strani nevjernički neprijatelji okupirali zemlje muslimana, a i tri sveta mjesta su pod njihovom kontrolom i okupacijom.13 Takođe su otpadnički marionetski vladari preuzeli kontrolu nad muslimanima.  Islamski učenjaci su koncenzusa o obavezi uklanjanja otpadnika od vjere.  I kao što je šehid islama, šejh Abdullah Azzam, rahimehullah, rekao: Džihad je postao pojedinačna obaveza ummeta od pada Endelusa.”

Dok vođe mudžahida pozivaju ummet u džihad, ni mi se, moje drage sestre, ne bi trebale uzdržavati od ove vjerske obaveze i pozivanja i podsticanja drugih.

Prenosim vam radosne vijesti da pokret džihada pobjeđuje i da se širi, iako zapadni mediji, bez obzira na gubitke krstaša i židova u zemljama džihada, prenose samo dio istine. Gubici krstaša i židova su na mnogim poprištima borbe mnogo veći nego što oni priznaju. Za sve vijesti sa polja džihada obraćajte se mudžahidskim medijima, jer tu ćete naći tačne i precizne podatke, koji pobijaju laži zapadnjačkih medija. A mi smo vam živi primjer osmogodišnjeg otpora protiv krstaških napada i njihove nemoći. Allahovom dozvolom, vodimo džihad od Čečenije pa sve do islamskog Alžira.

A i mi smo tu kao živi primjer nesposobnosti krstaša jer, i poslije 8 godina od kako su počeli krstaški ratovi,  mi i dalje, uz Allahovu milost, vodimo džihad od Čečenije do islamskog Alžira. Budite sigurni u Allahovu pobjedu, kako nas On u Svojoj knjizi obavještava (u prijevodu značenja):

„Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.“14

Ostavljam vas u Allahovoj milosti i Njegovoj zaštiti!

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, njegovu porodicu i njegove ashabe.

We selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

 

Vaša sestra u islamu,

Umejma Hasan Ahmed Muhammed Hasan

Izvor:

Sa engleskog prevela: Emetullah Umm Nura


1. Autorica ovog pisma je iz Egipta i trenutno je učesnica džihada u Afganistanu

2. El-Bekare, 214. ajet

3. Šehadet – pogibija na Allahovom putu

4. Jusuf, 21. ajet

5. Ashabi – prva generacija muslimana, oni koji su vidjeli Allahovog poslanika, Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem

6. Muhadžir – onaj koji se iselio iz svog zavičaja, ovdje se misli na stanovnike Mekke koji su se usljed torture mekkanskih mušrika iselili u Medinu, za vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem

7. Hidžab je islamska nošnja žene muslimanke. Hidžab je štit svake muslimanke. Podrazumijeva ono što prekriva ženu i njena stidna mjesta-štiti njeno tijelo
od stranih pogleda i ne dozvoljava strancu da vidi ljepote i oblik ženinog tijela.

8. Nevjerstvo

9. El-Ahzab, 59. ajet

10. Hadis bilježi Tirmizi

11. Hadis bilježi Buharija

12. Obaveza svakog pojedinca

13. Aludira se na Mekku, Medinu i Kuds (Jeruzalem). Dok je Kuds pod direktnom okupacijom, dotle su Mekka i Medina pod indirektnom okupacijom, jer njima vlada tiranska porodica Saud, koja je pored Britanije najveći američki saveznik u borbi protiv muslimana, op.rec.

14. En-Nisa, 76. ajet

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz