Pismo iz Afganistana šejhu Ebu Muhammedu el-Makdisiju – Allah ga sačuvao

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Slavljen neka je On, Najuzvišeniji, salavat i selam na onoga koji je poslan kao milost svim stvorenjima i sa mačem na vratovima tirana i agresora, neka su Allahov mir i blagoslov na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede na uputi.

Kaže Uzvišeni:

“(to je praksa onih) koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali.” (El-Ahzab, 39)


I rekao je On:

“Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Ali Imran, 18)

I rekao je Uzvišeni:

“A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni.” (Fatir, 28)

Iz zemlje dostojanstva i ponosa, iz tvornice muškaraca i mjesta odmora za heroje, i žara u srcima muvehida1 od istoka do zapada cijelog svijeta, iz zemlje u kojoj su najsnažniji napadi kufra i najagresivnije zulumćarske2 vojske bile slomljene na stijenama od mudžahida, iz zemlje koja je prihvatila najbolje među sinovima islama i nosioca dina3 od muhadžira i ensarija, iz zemlje prkosnog Afganistana, visokoj planini od časne uleme i iskrenih daija, i sjajnoj planeti na nebu onih nosioca principa i da'we, šejhu kojeg je Allah uputio da spozna istinu i čisto vjerovanje, jer je on bio od onih koji su uklonili iskrivljavanja ekstremista, te lažne tvrdnje lažova i pogrešna tumačenja neznalica, i vratio nazad osvijetljenu stazu, na kojoj nikakva nepravda ne može biti viđena.

Osvijetljena je tako da je njena noć poput njenog dana, miletom Ibrahimovim4, srušio je tugu svojim jasnim vidom, poništio zakon džungle, donio radost oku ukazivanjem na greške murdžija5 kroz godine, te ispravljajući greške i lapsuse svojim remek djelima i stavovima.

Njegove riječi i stil pisanja su uveliko oblikovale umove mnoštva ljudi džihada, gdje su njegove riječi uzete i sačuvane u srcima, tako da se ovi ljudi ne bi povinuli pred naletom spletki i izopačenosti. Ovo je upućeno šejhu, koji govori istinu, mi ga takvim smatramo i ne izdižemo ga iznad Njegova Stvoritelja, Ebu Muhammedu El-Makdisiju, da ga Allah sačuva od spletki taguta6 i lukavosti, i da ga sačuva i učvrsti na ovom putu istine bez slabosti i popuštanja, amin:

Tebi, naš dragi šejhu i gromoglasni alimu7, šaljemo blagoslovljene i tople pozdrave, pozdrave respekta i poštovanja, pozdrave koje prate najviša značenja ljubavi i prijateljstva u ime Allaha, i želja da budemo uz tebe i da učimo od tebe. I generalna je dužnost islamskog ummeta, i njegove prethodnice, ljudi džihada, da ti se svi zahvalimo, naš dobri šejhu, za tvoju podršku putu tevhida8 i džihada, i javno i tajno, i ove blagoslovljene da'we9 koja te opteretila velikim teretom i izlaže te teškoćama na putu najčistijih stvorenja, Poslanika i Vjerovjesnika.

Uzmi primjer u onima koji su ti prethodili u nošenju ove velike odgovornosti i budi prvi koji će to štititi i govoriti o tome i slušati slavnu ulemu10 islama, kao što su Abdullah ibn Mubarek, Ahmed ibn Hanbel, Ibn Tejmijje, El-Izz ibn Abdusselam, te mnogi drugi koji nisu bježali od onoga što ih je zadesilo na Allahovom putu, niti su popustili niti su se zaustavili.

Primi lijepe vijesti, naš dragi šejhu, plodovi tvog poziva su sazreli, i uskoro će oblaci taguta i tagutizma otići i zemlja će sijati svjetlom svoga Gospodara, a mi ćemo stati na vratove arapskih i stranih taguta, sa kopitama naših konja, sa Allahovom dozvolom.

Jer Allahov napad je lansiran odavde iz Afganistana i neće stati dok zastave ne budu u Bejtul Makdisu11, Allahovom snagom i moći. Donosimo ti radosne vijesti da su nevjernici osujećeni i stekli su jedino smrt i ubistva rukama Allahovih ljudi i Njegovih budućih vojnika.

Samo nas momenti dijele od toga da se veliki titan12 islama pokrene i da se Allahov šerijat proširi po zemlji, pa makar to kafiri prezirali.

Ali svako veliko rođenje mora da ima bolan period truda, vremena teškoća, patnji i čišćenja ljudi, prorjeđivanja redova, tako da ako glasnici očajavaju i misle da su tretirani kao lažljivci, onda naša podrška dolazi i tako će se pravda dići, a zlo nestati.

Historija će zabilježiti sa ponosom i dostojanstvom imena onih koji su se digli u vrijeme kada je bilo tek nekoliko ljudi koji su žigosali nevjerovanje kao zlo, u vremenu kada su se mnogi ljudi oslonili na zalime, i krenuli protiv zakona taguta, u vremenu kada ih je mnoštvo prihvatilo i uzelo za bogove. Tako, mi molimo Allaha da te učvrsti u ovome bez devijacija, lutanja, povlačenja ili odstupanja, amin.

Mi te pozdravljamo zbog toga i mi znamo da su ljudi neistine razljućeni, te su se ujedinili i došli su da unište blagoslovljeni poziv tevhida. Kad nisu uspjeli da zaklone svjetlost tvog sunca svojim pokvarenjaštvom, počeli su da proklinju sunce i njegovo svjetlo, pa su zaposlili svakog nisko-karakternog i debeloglavog pikavca na forumima, da bi pokušali da unište poziv tevhida, diskreditiranjem jednog od njegovih simbola.

Oni to nisu u mogućnosti da urade! Nemoguće je da more bude uprljano sa mnoštvom prljavih ljudi! I nije moguće da nebo bude oštećeno zavijanjem pasa i onih koji raspiruju prašinu!

Čak i ako bi se ljudi pretvorili u metle kako bi raspirili prašinu do neba, nebo ostaje nebo i ti češ ostati kao što mi znamo i kao što znaju ljudi islama na istoku i zapadu svijeta: postojan, nepromjenjiv, neposustajan, trn u oku svih ljudi koji napadaju ovaj din, neuništiva tvrđava na putu onima koji napadaju millet Ibrahimov, i strijela koja pogađa prsa onih zabludjelih i agresora, trn u grkljanu taguta, njihove uleme i onih koji podupiru njihove tronove.

Ovo je naše mišljenje o tebi, i mi poznajemo tvoj način života, zato nastavi sa onim što radiš, meleki su sa tobom, Allah te posmatra, a jezici mudžahida te hvale i mole se za tebe. Sa Allahovom dozvolom srešćemo se sa poslanicima, iskrenima, šehidima i dobrim ljudima u džennetu, na čestitom mjestu sa Svemogućim Vladarom, wesselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Tvoji sinovi mudžahidi u Afganistanu – gdje je Allah uspostavio svoj šerijat!

Ne zaboravi na nas u svojim dovama

Izvor: Theunjustmedia.com


1 Muvehid – jednobožac, onaj koji obožava samo jednog i jedinog istinskog Boga Allaha

2 Zulum – nasilje, nepravda, tlačenje

3 Din – vjera

4 Milletu Ibrahim (Milet Ibrahimov) – knjiga čiji je autor šejh Ebu Muhammed, koja govori o ispravnom poimanju vjere i tevhidu i vjeri našeg predka poslanika Ibrahima, alejhi selam i onome što nam Allah poručuje u Kur'anu da uzmemo pouku iz Ibrahimovog života

5 Murdžije – sekta čija osnova učenja proizlazi iz definicije imana (uvjerenja) koji se prema njihovom nauku sastoji od uvjerenja u srcu i riječi a bez djela. Tako proizlazi da se iman ne povećava niti smanjuje. Ovo učenje je pogrešno i oprečno definiciji imana koje su postavili uvaženi islamski učenjaci ehlu sunneta wel džemata a koja kaže da se iman sastoji od uvjerenja u srcu, riječi i djela. Iz toga proizlazi da se iman povećava i smanjuje.

6 Tagut – svako onaj ko se uz njegovo slaganje obožava ili je na putu da bude obožavan (u tagute današnjice spadaju vladari i sudije koji ne sude po islamskom vjerozakonu, parlamentarci i dr.)

7 Alim – učenjak

8 Tevhid –  obožavanje putem uvjerenja u srcu, riječi i djela jednog i jedinog istinskog Boga Allaha

9 Da'wa – poziv u vjeru islam

10 Ulema – učenjaci; množina od riječi Alim

11 Bejtul Makdis – označava kuću u Kudsu tj. džamiju El-Aksa u Jeruzalemu

12 Titan – div

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz