Biografija šejha Ali ibn Hudajra el-Hudajra, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora Alu Selula

Popularno na sajtu

Potpuno ime: Ali ibn Hudajr ibn Fehd el-Hudajr. Rođen je 1374. hidžretske godine (1955. gregorijanske godine) u Rijadu. Završio je fakultet na odsjeku akide na univerzitetu ”Džamiatul imam”, 1403. h. g. (1983. g.g.)

Traženje znanja i šejhovi:

Šejh je počeo tražiti znanje još od srednje škole. Prvo znanje koje je stekao bilo je učenje Allahove knjige. To znanje je stekao pred šejhom Abdur-Reufom Hanavijem, rahimehullahu te'ala.

Među prvim šejhovima pred kojima je sticao znanje su bili: Šejh Ali ibn Abdullah el-Džerdan, i šejh, kadija, Muhammed ibn Muhejzi’ koji je bio poznati kadija u vrijeme šejha Muhammeda ibn Ibrahima, rahimehullahu te'ala.

Pored pomenutih šejhova, šejh Ali Hudajr je također učio pred sljedećim šejhovima:

– šejh Hamud ibn Ukla eš-Šuajbi, rahimehullahu te'ala, jedan od velikih učenjaka današnjice. Pred njim je učio tevhid i akidu kao i druge šerijatske znanosti.

– šejh Muhammed ibn Salih el-Mensur, rahimehullahu te'ala, pred kojim je učio akidu, fikh, feraid, hadis i nahv (gramatiku), četiri godine, od 1409 – 1413 h.g.

– šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin, rahimehullahu te'ala, pred kojim je učio fikh četiri godine od 1400 – 1403. h.g.

– šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah alu Husejn pred kojim je također učio fikh.

– šejh, zahid, Muhammed ibn Sulejman pred kojim je čitao knjige o Zuhdu: Knjigu Zuhd od Veki'a kao i knjigu Zuhd od imama Ahmeda ibn Hanbela, rahimehullahu te'ala.

– šejh Ali Hudajr je počeo sa predavanjima od 1405. hidžretske godine sve dok nije bio uhapšen od strane tagutskog režima Alu Selula (vlada tzv. Saudijske Arabije, op.PV.)

Djela:

Šejh Ali Hudajr je napisao nekoliko knjiga u kojima je uglavnom govorio o meselama akide, tevhida, imana i kufra. Od tih djela su:

– El-Hakaiku fit-tevhid

– El-Džem'u vet-tedžrid – Komentar knjige Kitabu et-Tevhid od šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba, rahimehullahu te'ala.

– Et-Tevdihu vet-tetimmat ala šešfi eš-šubuhat

– El Vidžaze fi šerhi usuli es-selase …

Šejh je poznat po otvorenom podržavanju istine i pozivu u tevhid i odricanju od taguta, zbog čega je bio izložen ezijetu (zulumu, vrijeđanju) od strane Alu Selula (saudijska vlada) te je nekoliko puta bio zatvaran, a bilo mu je i zabranjeno održavanje predavanja. Nakon što je bombardovan najveći tagut današnjice, šejh Ali Hudajr je otvoreno pomagao mudžahide, izdao je fetvu o ispravnosti pomenutih napada i izdao fetvu o kufru onoga ko pomogne Amerikance i ostale krstaše protiv mudžahida.

Šejh je zbog toga proganjan od strane tagutskog sistema Alu Selula te je bio primoran da se prikriva sve dok nije pao u njihove ruke zajedno sa šejhovima Nasirom el-Fehdom i Ahmedom el-Halidijem u gradu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 1424.h.g. (2003. gregorijanske).

Šejh se, zajedno sa pomenutim šejhovima, 8 godina nalazi u zatvoru Alu Selula. Molimo Uzvišenog Allaha da sačuva šejha Ali Hudajra i ostalu ulemu koji se na Allahovom putu i obznanjivanju istine ne boje ničijeg prijekora.

Biografiju napisali: Učenici šejha Ali Hudajra

Izvor: Tawhed.ws

Sa arapskog preveo: Ebu Ubejde

Obrada: Put vjernika

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz