Reply To: Da li je meni dozvoljeno da budem sa momkom…?

#15448
Anonimno
Neaktivan

“Zabranjuju vam se:matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku,i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem odžena vaših s kojima ste imali bračne odnose – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh – i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je. I udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi– a ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite.” Sura Nisa, 23-24

ajet je jasan!

Pored svega pomenutog mi ipak savjetujemo omladinu da izbjegavaju sklapanje takvih brakova iz bojazni da to neće za sobom povući kidanje rodbinskih veza.

Ljude treba savjetovati po allahovoj objavi
Allah najbolje zna