Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

#15066

Anonimno

puno iznosite svoje mišljenje a niste ga podkrijepili Kur'anom i sunnetom, ili barem idžmaom ashaba…
U Islamu nema ličnog mišljenja, ako se ono kosi sa Kur'anom i sunnetom, il idžmaom… može bit lična strast…

Novo na naslovnoj