Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9336
Anonimno
Neaktivan

Prvo, @musliman, nije od edeba da pišeš velikim slovima, ili možda misliš da ti velika slova jačaju “dokaze”?

musliman post=3802 wrote: Ovde ti se podvuklo vise gresaka zbog ne ispravnosti tvoje aqide:

-NEPRAVIS RAZLIKU MESELA KOJE SE TICU ASLU DINA I MESELA KOJE ULAZE U USULU DIN,

Ja hvala Allahu pravim razliku između mesela aslu dina i mesela usulu dina, a zašto si ovo rekao, sada ćemop inšaAllah vidjeti.

NAVEO SI PRIMJER UZDIGNUCA IZNAD ARSA, KOJE NIJE POZNATO OSIM ‘HABEROM’ (OBAVIJEST) PA DA BI OSOBA IZGUBILA OSNOVU IMANA MORA DA NEGIRA TU OBAVIJEST A STO SE TICE MESELA ‘ASLU DINA’ KAO STO JE ‘KUFR U TAGUTA’ ILI CINJENJE VELIKOG SIRKA ILI JASAN KUFR KOJI NISTI ‘ASLU DIN’ TADA ZA GUBLJENJE IME ISLAMA ZA OSOBU SE NE USLOVLJAVA OTKLANJAJE SUBHI.

Tačno, ali je problem što su današnje neoharidžije u aslu din utrpali ono što kod ehli sunneta nije aslu din, pa potom primjenili propise aslu dina na mesele koje su proglasili aslu dinom (kao kada bi neko svinjetinu proglasio jagnjetinom, pa potom na tu “jagnjetinu” primjenio propise koje se vežu za jagnjetinu, tj. da je halal i sa slašću pojeo “jagnjetinu”).

Tako su i današnje haridžije, tekfir glasača učinili aslu dinom i zbog toga protekfirili sve sljedbenike sunneta na planeti, sve dok od muslimana nisu ostali samo oni.

Sa ovim stavom koji imaš, ti mora biti smatraš kafirima sve ljude koji glasaju na pomenutim izborima ili ne tekfire glasače, uključujući i šejha Usejmina, kojeg si ispod citirao, što je takođe još jedna osobina haridžija, da će uzeti govor od učenjaka koji im paše, a potom protekfiriti istog tamo gdje im ne paše.

GOVOR SEJHA ABU BATINA SE TICE OSNOVE VJERE I AL HAMDULILLAH ON NE KONTRIRA KONCENZUSU UCENJAKA NEGO TI GOVORIS O ONOME STO NEZNAS

Ja sam te odlično prezreo, i vidiš da su moje riječi tačne, vi ste uzeli govor šejha Ebu Bitina koji se odnosi na asl dina, a potom ga primjenili na meselu koja se odnosi na usuli din, dovodeći tako u nedoumicu neupućene muslimane.

I da te pitam, postoji li JEDAN JEDINI učenjak ehli sunneta na planeti koji je glasanje na izborima uvrstio u OSNOVU vjere!? Samo jedan jedini, nemoj mi navoditi dvojicu. Pa ako ne nađeš, a nećeš naći, onda znaj da si sebe uzdigao nad stotine i hiljade učenjaka, te njih protekfirio, jer dozvoljavaju širk, po tebi, ili ne tekfire mušrike.

Ja zaista ne mogu shvatiti psihički profil čovjeka koji ne zna neke osnovne stvari u vjeri a ima hrabrosti da sudi najvećim učenjacima ummeta!

TAKODZE POGLEDAJ GOVOR KHUDEJRA I HALIDIJA PO OVOM PITANJU, POGLEDAJ GOVOR AHMADA HALIDIJA U NJEGOVOJ KNJIZI ‘POUCAVANJE NAJVAZNIJIM PITANJIMA’, GDJE ON KONSTATUJE DA AHL SUNNAH PRAVI RAZLIKU PO OVOM PITANJU U OBAVEZNOSTI RAZLOKOVANJA IZMEDZU POZNATIH I MANJE POZNATIH MESELA GDJE HALIDI PRAVI RAZLIKU PO PITANJU VELIKOG KUFRA I VELIKOG SIRKA I GRESKE I NEZNANJA NEKIH ALLAHOVIH IMENA I SVOJSTAVA.

Još davno sam pročitao pomenutu knjigu ali nigdje ne nađoh da šejhovi Ahmed Halidi i Ali Hudajr smatraju glasanje na izborima aslu dinom! Ako si ti naišao na takvu izjavu, žarko bih volio to da vidim. Ali, kako će se pokazati, sa svojim stavovima koje imaš, ti moraš tekfiriti i ove šejhove…

UCENJACI AHL SUNNAH NAKON USPOSTAVLJANJA DOKAZA TEKFIRE ONE KOJI SU UPALI U NEGIRANJE ALLAHOVOG UZDIGNUCA IZNAD ARSHA, I DRUGIH ALLAHOVIH IMENA I SVOJSTAVA, KAO STO SE PRENOSI OD IMAMA ABU HANIFE, SAFIJE, IBN HUZEJME (MUHAMMAD IBN ISHAQ), DARIMIJA I DRUGIH UCENJAKA SALAFA. TAKO DA TVOJA TVRDNJA DA TAKVI SE NE TEKFIRE CAK NAKON DOSTAVE DOKAZA ZBOG TEVILA JE NEZNANJE I LAZ NA UCENJAKE AHL SUNNAH.

Učenjaci ehli sunneta su rekli: “Ko kaže Allah nije iznad Arša taj je počinio kuf” ili “Ko kaže Allah nije iznad Arša, taj je kafir”, ali generalnim tekfirom koji ukazuje da je djelo kufr. Kada bi došlo u pitanje spuštanje propisa na konkretnog pojedinca ili skupinu, učenjaci nisu tekfirili ešarije i maturidije, i ovo je ono što sam ja naučio o ovom meseli. Ako ti imaš konkretan dokaz, a ne kao onaj citat od šejha Ebu Bitina, onda mi slobodnu ukaži na to.