Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9329
Anonimno
Neaktivan

Razlika postoji, jer onaj koji nezna suštinu glasanja i glasa zarad nekog dunjalučkog interesa ne razmišljajući o tome šta će taj kandidat kasnije raditi u parlamentu, pravda se nepoznavanjem situacije, dok onaj sa minbera po pravilu poznaje suštinu glasanja, ali se pravda raznim šubhama (biranje manjeg između dva zla, pomaganje jednog nevjernika protiv drugog i slično).

U suštini ljudi znaju šta se radi po parlamentima od ohalaljuvanja harama i suprotno(možda ima tu i tamo koji pojedinac koji stvarno nezna), i glasači svjesno ih prihvataju kao erbabe pogotovo oni koji se pripisuju islamu jer se ova tema često spominje, zatim bošnjački narod puno gleda vjesti gdije se često kaze da je parlament izglasao ovaj “zakon” i to me slično tako da tvoja izjava se nemože vidjet u stvarnosto a pogotovo kada su hodže na balkanu u pitanju koji
su duboko u tim vodama i godinama su bili a neki su to i danas aktivni u predizbornoj kanpanji, gdje čine veliki zulum pravljeći od mesdžida mjesta za predizborne kanpanje čak sam doživio da se djele letci od strane mušričkih hodža. Svi nevjernici imaju šubhu po pitanju svog kufra pa ćeš vidjet sljedbenike Ahmeda Gulana koji nisu “digli” čovjega na mjesto erbaba koji će činiti djela koja se samo Allahu smiju pripisati(tj tešri) nego su “samo” mu nepravedno pripisali poslanstvo da nas Allah sačuva, pa su se vratili na hadise o spuštanju Isa alejhi selam pred sudnji dan i hadise o mehdiu, imajući nijet sljeđenje hadisa što je ljepši nijet od parlamentarnih glasača koji kažu “jeste da se u parlamentu ohalaljuje haram i obrnuto ali ćen nam biti lakše za živjet ako postavimo ovu parlamentarnu stranku da obavlja tu funkciu” pa ipak sljedbenike Ahmeda Gulana, kao i skupinu oko Musejleme koji su isto zlo učinili i imali šubhu nasljeđivanja poslanstva gdje je čak musejleme donio lažne svjedoke da mu je Resulullah salallahu alejhi veselem prenio poslanstvo na njega, pa ih te šubhe nisu sačuvale tekfira, šta bi tek ashabi rekli da su njegovi sljedbenici rekli da musejleme ima pravo na Tešri’ (DONOŠENJE ZAKONA) ili da su ga postavili na funkciju gdje će činiti djela tagutijeta.

Kada se već pozivaš na selasiniju pogledaj 3 grešku gdije šejh kaže:

Sto se tice onoga ko ispolji neke od jasnih uzroka kufra ili neki od ocitih vidova riddeta,
poput poziva u saucestvovanju zakonodavne vlasti, ili na primjer ispolji svoju podrsku i pomoc
laickim zakonima, ili saučestvuje u njihovom propisivanju i sudu po njima, ili ih hvali, ili se
zaklinje na njihovo postivanje i prijateljevanje sa tagutima koji su ih postavili, takvome nema
kerameta i iza njega se neće klanjati jer se ne svrstava u muvehhide vec u musrike i murtede.