Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9388
Anonimno
Neaktivan

Hilal post=3864 wrote:

Izjasnite se i jedan i drugi sta je osnova kod glasanja i kod glasaca, jeli to iman ili kufr, pa da vidimo dalje.

Tvoje pitanje brate Hodža je neispravno. Nije ispravan način na koji postavljas pitanje. Možeš pitati: Šta je osnova djela glasača na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na našim prostorima, a ne šta je osnova glasača. Jer šta ćeš onda reći za ešarije koji su upali u kufr po pitanju Allahovih svojstava? Osnova njihova djela je kufr, ali da li ćeš sada reći: osnova kod njih je da su kafiri osim onih koji su opravdani zbog šubhe i tevila? Ili češ pak reći: Njihovo djelo je kufr ali su oni opravdani zbog tevila i neće se tekfiriti osim nakon uspostavljanja dokaza?

O ovome mislim da si u pravu brate i prihvatam ovo od tebe, nisam o ovome razmisljao.
Dzezakellahu hajren

Ako zastupiš ovaj drugi stav onda ćeš se vratiti na stav brata Andola a to je da je djelo glasača na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na našim prostorima kufr a što se tiče glasača pojedinačno (govorim o glasačima koji su muslimani, a ne o onima koji se samo pripisuju o islamu a nemaju ništa od njega) oni se ne tekfire osim nakon uspostavljanja dokaza i otklanjanja šubhe.

I ja smatram da pojedinacno se tekfire nakon uspostave dokaza, ali isto smatram da je do vecina njih dosao dokaz i da je vise oholost u pitanju od shubhi.

Barekallahu fikum