Reply To: Odg: cericeva duaa Austriskog taguta

#12492
Avatar
Anonimno

Šejh Sulejman b. Abdullah u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: ” Poglavlje o onome ko se pokori
učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah dozvolio, ili dozvoli onoga što je Allah
zabranio, time su ih uzeli za svoje gospodare mimo Allaha’. Ovdje se misli na poseban vid
pokornosti u zabranjivanju dozvoljenog i dopuštanju zabranjenog. Onaj ko se u tome pokori
nekom stvorenju, mimo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on ne govori po svom hiru, on
je mušrik,
kao što je to Allah pojasnio u riječima:
“Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje, i monahe svoje i Mesiha, sina
Merjemina. A naređeno im je da samo jednom Bogu ibadet čine – nema boga osim Njega.
On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju.” (prijevod značenja Et-Tewbe,
31)
Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, je to protumačio kao njihovo dopuštanje zabranjenog i
zabranjivanje dopuštenog kao što će doći u hadisu od Adijja (Tejsirul azizil hamid str. 369.).