Reply To: Odg: "Digitalni MAGARAC"

#7147
Anonimno
Neaktivan

Znaš šta je samo problem sa ovom mapom Talib – Kako je Muhamed Al-Idrisi mogao znati tačne lokacije sela/gradova Jedžudža i Medžudža? Budući da mu je geografski mapa iznimno precizna i da su mjesta svih drugih naroda odlično ucrtana.

Isto tako ih je ucrtao kao i sva druga mjesta na mapi, nije stavio nikakvu specifičnost koja bi ukazala da su to mjesta pod zemljom ili u špiljama.

Dalje, ove planine koje ih okružuju – pogledaj akhi Google Earth i vidi da su stvarno okruženi sa svih strana i da je realno da je postojao samo jedan izlaz sa ovog područja, a Allah najbolje zna. Naravno računajući da tad nisu imali helikoptere niti modernu opremu za planinarenje..

Što se tiče tefsira Ibn Kesira trebalo bi se vratiti izvornom tefsiru a ne ovim različitim prevodima na bosanski; jer ukoliko tamo stoji “vjerovatno je to bila špilja, a Allah najbolje zna” onda je to moglo biti zaključivanje Ibn Kesira. (kao što si i ti samostalno zaključio) Ghuraba ako možeš ovo provjeriti bilo bi odlično, Allah te nagradio.

Allah najbolje zna.