Reply To: Odg: Griješniku se ne naziva selam dok se ne pokaje

#6502
Anonimno
Neaktivan

Ko su novotari ovdje u Bosni i Hercegovini….da li su to svi oni koji ne slijede selefijski pravac. tj.tradicionalni muslimani u sklopu IZ-a???

Novotari su svi oni koji rade novotarije. Među novotarima ima razlika. Neki su manji novotari, čine određene novotarije u fikhu, kao na primjer zikre poslije sunneta a ne poslije farza, dok postoje novotari u akidi, ubjeđenju, kao na primjer maturidije i ešarije koje vjeruju da se Allah nije uzdigao iznad Arša, i vjeruju da je Allah svuda ili nigdje. Po Statutu IZ-a, maturidijski pravac u akidi je zvanični pravac IZ-a.

Tekst gore se odnosi na bojkotovanje predvodnika novotara ili na one koji uvode novotarije, a ne na svakog muslimana novotara. Običnim muslimanima se stalno mora objašnjavati propis, dok se predvodnici novotara i oni koji uvode novotarije bojkotuju nakon što se upozore.
A Allah najbolje zna.