Reply To: Odg: Muftija potire pod sa medinskim studentima

#6905
Anonimno
Neaktivan

Ove tzv. vodze bosnji (ne muslimana, vec bosnji) su zagazili prilicno duboko u tagutsku politiku i jos gore sljepi nacionalizam (sta je drugo reci da je islamski fakultet u np bolji od Medinskog do licemjerstvo i nacionalisticko sljepilo). Oni pozivaju fanaticno bez imalo stida i straha u nacionalizam i dzahiljsku ljiljansku zastavu umijesto u Islam. Allah ih kaznio i na ovom i na onom svjetu.
A bosnjama (nacionalistima, ateistima, tradicionalistima, bivsim i sadasnjim komunjarama, socijalistima, demokratskim robovima) koji su vecina ovakvi licemjeri odgovoraju, pa ih maksimalno podrzavaju. Iako je nas Gospodar jasno upozorio:

˝ I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži … ˝ ( Hud,113)

Nas poslanik s.a.w.s je jasno upozorio nacionaliste u nekoliko jasnih hadisa:

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Nije od nas ko poziva u nacionalizam i nije od nas ko se bori iz nacionalizma i nije od nas ko se srdi (ljuti) zbog nacionalizma.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

Džubejr b. Mut'im r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nije od nas onaj koji poziva ‘Asabijjetu, nije od nas onaj ko se bori radi ‘Asabijjeta, nije od nas onaj koji umre na ‘Asabijjetu!“ (Sunen, Ebu Davud, br.5123.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad kaže: „'Asabijjet koji je islamom zabranjen jeste ona vrsta ‘Asabijjeta kada je čovjek slijepo pristrasan svojima – svome plemenu i naciji, onda kada su oni zulumćari nasilni, pa im se i tada stavlja na raspolaganje. To je čovjek koji pomaže svoje onda kada oni nisu u pravu koji zbog toga postaje poput deve koja upadne u bunar pa je ljudi pokušavaju spasiti tako što je vuku za njen rep – ali joj tako ne mogu nikako pomoći! Mazlum–potlačeni, onaj kome je nasilje nanijeto je osoba koja se pomaže, brani, štiti i čuva, dok je zalim-zulumćar onaj koji se također pomaže ali na taj način što će se spriječiti i odbiti od zuluma i nasilja, a ne tako što ćemo ga pomagati u nasilju!“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebu Davud, 29/142.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko bude napustio pokornost, odvoji se od džema'ata, i kao takav umre – umro je džahilijetskom smrću! Ko se bude borio pod zabludjelim bajrakom – srdeći se samo radi svoga plemena-nacije, pozivajući pristrasnosti svome plemenu-naciji, pomagajući samo svoje pleme-naciju, i kao takav bude ubijen – u pitanju je džahilijetska smrt. Ko bude ustao protivu moga ummeta, udarajući dobre i loše među njima, i ne bude se obazirao na mu'mine među njima, i ne bude poštovao ugovor sa onima sa kojima je ugovor sklopljen – taj ne pripada meni, niti ja pripadam njemu!“
(Sahihu Muslim, br.4892.; Sunen, Nesa'i, br.4114.; Sunen, Ibnu Madždže, br.3948.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.7931.)

Kaže Allah, azze ve dželle: ”A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova i u vjernika!” (El-Munafikun, 8)
Muslimani jedino svoju snagu i ponos trebaju crpiti iz islama, jer to ih veže. Međutim, kada pomisle da im je izvor snage nacionalizam (kao sto vecina bosnji misli, pa jedni kazu mi bosnje iz sandzaka smo najbolji i najpametniji, drugi kazu mi bosnje iz BiH smo glavni kao i bosnje iz CG, Kosova kao i dijaspore, sve te bosnje stvaraju gomilu dzahilskih tzv “bosnjackih udruzenja i organizacija” koje pozivaju u slepi nacionalizam), takvo shvatanje i ponashanje ima katastrofalne posljedice po ovaj ummet i doprinosi razdoru islamskog ummeta.

“A kada im se kaže: ‘Vjerujte u ono što Allah objavljuje !’ – oni odgovaraju: ‘Mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno” – i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje.” (El-Bekare, 91)