Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

#12365
AvatarAnonimno
Neaktivan

Allah se smilovao, onome koji je iskren i koji slijedi Kur’an i sunnet ma ko mu se u tome suprostavio.
Divno li je rekao Ibnul – Kajjim, Allah mu se smilovao:
‘O ti, koji želiš spas na Danu obračuna
Od vatre i vatrenih ognjišta
Slijedi Allahovog Poslanika u rijčima i djelima
I ne izlazi iz okrilja Kur’ana
Te uzmi dva Sahiha koji su
Čvoru vjere i imana posrednici
I čitaj ih nakon oslobođenja od strasti,
Pristrastnosti i šejtanskog zanosa
I učini ih sudom, a ne sudi
Onome što je u njima govorom fulana i fulana.”

Hafiz Ibnu Hadžer, rahimehullah, je rekao: “Kada čovjek govori o onome što mu nije struka dođe upravo sa ovim čudnim stavovima.” (Pogledaj: “Fethul-Bari” 3/584 od Ibnu Hadžera).
Halil ibnu Ahmed, rahimehullah, je rekao: “Četiri je vrste ljudi: 1.) Čovjek koji zna i zna da zna, to je učenjak i njega slijedite i pitajte, 2.) čovjek koji ne zna i zna da ne zna, to je neznalica pa ga podučite, 3.) čovjek koji zna a ne zna da zna, to je razuman čovjek pa ga napomenite, 4.) i čovjek koji ne zna i ne zna da ne zna, to je budala pa ga se klonite.” (Pogledaj: “Džami'u bejanil-ilmi ve fadlih” 2/31 od Ibnu Abdil-Berra).
Svim muslimanima općenito savjetujemo da dobro pripaze na svoju vjeru i od koga je uzimaju, jer je vjera koju slijede najvrijednije što posjeduju, i pozivamo ih da ne pridaju pažnju onima koji su sebi dali za pravo da podučavaju islamu bez dovoljnog poznavanja šerijatskih znanosti, da od takvih ne uzimaju vjeru niti da ih pitaju za njene propise. Vjeru je obaveza uzimati od islamskih učenjaka i od onih koji su dostigli veliki stepen u traženju znanja, a ne od džahila (neznalica), pogotovo ne od neznalica koji su sebi umislili da nešto poznaju, jer su takvi dvostruke neznalice.

Stanje u kojem se trenutno nalazimo najbolje nam pojašnjava hadis kojeg su zabilježili imami Buhari (100) i Muslim (2673) od Abdullaha ibn Amra ibnul-Asa, radijellahu anhuma, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga uzdignuti od njih, nego će uzeti znanje uzimajući učene ljude sve dok ne ostane učenjaka. Tada će ljudi za predvodnike uzeti neznalice, koji će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja i otići tako u zabludu odvodeći i druge sa sobom.”
Molim Allaha Azze we Dzell da nas sacuva od SLJEPOG SLJEDZENJA.

Najnoviji članci

Židovi muslimanskog ummeta

0
Židovi ummeta... “Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible." Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u...

Pratite nas na Facebooku

5,579LikesLikes