Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

#12352
Avatar
Anonimno

Pod četvrti dio djela koja izvode iz islama:
potpada i vjerovanje da su sistemi i zakoni koje propisuju ljudi bolji od islamskog šerijata,
ili da sprovođenje islamskog sistema ne odgovara dvadesetom stoljeću,
ili da je islam bio sebeb nazadovanja muslimana,
ili da se islam ograničava na vezu između roba i njegova Gospodara bez ikakvog uticaja na druge pore života.
Pod ovo podpada i vjerovanje da sprovođenje Allahovog zakona poput sječenja ruke kradljivcu,
ili kamenovanja oženjenog ili udate ne odgovara našem savremenom dobu.
Pod ovo potpada i vjerovanje da je dozvoljeno suditi mimo Allahova šerijata
u međusobnim odnosima haddovima (šerijatski preciziranom kaznom)
pa makar ne vjerovao da je taj sud bolji od šerijatskog suda jer je takav po idžmau’ dozvolio ono što je Allah zabranio.
A svako ko dozvoli stvar koju je Allah zabranio a koja je nužno poznata u vjeri poput zinaluka, alkohola, kamate, suda mimo Allahova šerijata takav je kafir po idžmau’ muslimana.

Novo na sajtu

Prva razilaženja i novotarije u islamu

Prve novotarije i razilaženja u Islamu desile su se nakon ubistva Osmana, radijellahu anhu. Kada su se Alija i Muavija dogovorili oko primirja te...
islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?