Reply To: Odg: Rafidije u Egiptu

#6526
Anonimno
Neaktivan

Jaseer 2012 post=693 wrote: Moje mišljenje je da u terminu tekfir ideologija ili tekfirski džemaati nema ništa sporno…jer se taj termin koristi za zabludjele ljude i skupine koji su opsjednuti tom tematikom..a da muslimani uče o svojoj vjeri ne bi imali takvu predstavu u svojim glavama. Nije sporno akhi da je tekfir dio islama i da musliman mora izučavati mesele tekfira da sam ne bi upao u širk ili kufr kao i da bi druge podučavao i nasihatio kako da se sačuvaju djela riddeta, sporno je kad običan čovjek (onaj ko nije alim i talebul-ilm) bez dovoljno znanja vođen emocijama i ljubomorom prema vjeri i vjerskim propisima ivuče “sablju” tekfira i pođe da siječe lijevo i desno i još to uzme kao temelj svog menhedža!

Nisi u pravu ahi. Musliman ne smije koristiti naziv Allahovog propisa u negativnoj konotaciji, kada ta konotacija odudara od stvarnog značenja tog propisa. Tako će neko sutra doći sa tezom: ekstremisti koji gaje “NAMAZ IDEOLOGIJU”, tj. koji klanjaju namaz, potom “zabludjeli” sljedbenici “HADŽ IDEOLOGIJE”, itd, itd… Jednostavno, onaj ko koristi ovaj naziv (“tekfir ideologija”) svjesno ili nesvjesno čini zulum prema Allahovom propisu u ljudima nameće predrasude o njemu (tekfiru).

posljedice te fitne nastale u Egiptu kroz djelovanje pokreta Džematul muslimin (njihov vođa je bio svršenik POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA!!!!) osjetimo danas između ostalog i ovdje na našim prostorima.

Gori od ovih što su završili poljoprivredne fakultete i koji pozivaju u zabludu su samo oni koji su završili ŠERIJATSKE FAKULTETE i koji pozivaju u zabludu.