Reply To: Odg: Sejh Hafiz Dosari-Dajte mi Oruzje!

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Sejh Hafiz Dosari-Dajte mi Oruzje! Reply To: Odg: Sejh Hafiz Dosari-Dajte mi Oruzje!

#13221
AvatarAnonimno
Neaktivan

Mirza pitas kako moze danas da vecina bude u krivo a nas sacica u pravo,SEBAAB je citirao Ajete oko ovog tvoga pitanja,evo I nekoliko Hadisa –govor Resulullaha s.a.w.s. oko tvog cudzenja:

Hvala Allahu. Musliman je dužan slijediti istinu i ući u povorku potpomognute grupe, ehlis-sunneta vel-džemata, u grupu onih koji slijede dobre prethodnike, voljeti ih u ime Allaha gdje god bili – u njegovom ili nekom drugom mjestu. Dužan je s njima sarađivati u dobročinstvu i bogobojaznosti, te s njima raditi za dobrobit Allahove vjere.
Vezano za svojstva ove skupine možemo kazati slijedeće: O njima postoji nekoliko sahih-hadisa od Poslanika, s.a.v.s., kao što su: Prenosi se od Muavije, r.a., da je čuo kako Poslanik, s.a.v.s., kaže: “U mom ummetu stalno će biti jedna grupa koja će postupati po Allahovim odredbama, neće im naškoditi onaj ko ih napusti, niti onaj ko se s njima ne slaže. Ostaće takvi sve dok ne dođe Allahova odredba.” Od Omera b. el-Hattaba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jedna grupa u mome ummetu stalno će biti na istini, sve dok ne nastupi Sudnji dan.”
Prenosi se od Mugire b. Šu’beta, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U mom ummetu stalno će biti onih koji će prednjačiti u odnosu na druge ljude, sve dok ne dođe Allahova odredba.” Također se prenosi od Imrana b. Husejna, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U mom ummetu stalno će biti grupa koja će se boriti za istinu. Pobijediće one koje im se suprotstavljaju, tako da će se zadnji među njima boriti sa Dedždžalom.” Iz ovih hadisa zaključujemo slijedeće stvari:
Riječi Poslanika, s.a.v.s., ”U mom ummetu će stalno biti jedna grupa”, služe kao dokaz da se radi o jednoj grupi iz ummeta, a ne o cijelom ummetu. Time se indirektno ukazuje da postoje i druge grupe.
Poslanikove, s.a.v.s., riječi “Neće im naškoditi onaj ko se sa njima ne slaže”, ukazuju na postojanje drugih grupa koje se ne slažu sa potpomognutom skupinom o pogledu njihovog pravca u vjeri. Ovo se slaže i sa hadisom koji govori o razilaženju, jer se sedamdeset i dvije frakcije ne slažu sa spašenom grupom u vezi njihovog slijeđenja istine.
Oba hadisa u sebi nose radosnu vijest onima koji slijede istinu. Ovaj hadis o potpomognutoj skupini donosi im radosnu vijest da će dominirati i pobijediti na ovom svijetu.
Poslanik, s.a.v.s., riječima “Dok ne dođe Allahova odredba” misli na vjetar koji će uzeti dušu svakom vjerniku i vjernici. Ovo nije u kontradikciji sa hadisom: “U mome ummetu će stalno biti jedna skupina na istini, sve do Sudnjeg dana,” jer to znači da će oni ostati na istini sve dok ih ne usmrti ovaj blagi vjetar, što će se dogoditi pred Sudnji dan i u vrijeme dešavanja njegovih predznaka.
Osobine potpomognute skupine
Iz navedenih hadisa, kao i iz drugih predaja, možemo odrediti slijedeća svojstva potpomognute grupe:
1. Ona je na istini. Hadisi kažu da su oni “na istini”, da “slijede Allahove odredbe”, da “slijede ovu vjeru”, da su “u vjeri”. Svi ovi izrazi ukazuju da su oni ustrajni u ispravnoj vjeri sa kojom je poslan Muhammed, s.a.v.s.
2. Ova grupa postupa po Allahovoj odredbi, što bi značilo: a) da se oni razlikuju i odlikuju nad drugim ljudima tako što nose bajrak pozivanja Allahu; b) da se bave pozivanjem na dobro i odvraćanjem od zla.
3. Ova skupina je primjetna i prisutna sve do Sudnjeg dana. Hadisi je opisuju: “Stalno će biti prisutni i primjetni, sve dok ne dođe Allahova odredba a oni još uvijek u takvom stanju”. Također su opisani: “Superiorni na istini”, ili “Prisutni i vidljivi do Sudnjeg dana”, ili “Superiorni nad onima koji im se suprotstavljaju”. Ova prisutnost podrazumijeva: – jasnoću i neskrivanje, jer su oni prepoznatljivi i ističu se; – čvrstinu i ustrajnost u istini, vjeri, izvršavanju Allahovih naredbi i borbi protiv neprijatelja; – “zuhur” u značenju pobjede.
4. Pripadnici ove grupe su strpljivi. Prenosi se od Ebu-Sa’lebe el-Hašenija, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Iza vas su dani sabura, strpljivost u njima je kao držanje žeravice.”
Ko su pripadnici ove potpomognute grupe
Buharija kaže: “To su učenjaci.” Mnogo učenjaka spominje da se pod potpomognutom grupom misli na učenjake hadisa. Nevevi kaže: “Postoji mogućnost da je ova skupina prisutna među različitim skupinama vjernika: među hrabrim borcima, fakihima, muhadisima, pobožnjacima, među onima koji naređuju dobro i odvraćaju od zla, te među drugim grupama koje se bave dobrom.” On, također, kaže: “Ova grupa može biti skup nekoliko vrsta vjernika: hrabrih i vještih ratnika, uleme fikha, uleme hadisa, učenjaka u tefsiru, onih koji naređuju na dobro i odvraćaju od zla, pobožnjaka…”
Ibn-Hadžer, detaljno govoreći o ovome pitanju, kaže: “Nije nužno da oni budu skupljeni u jednom mjestu, nego je moguće da budu u jednom mjestu kao i da budu u različitim krajevima zemlje. Mogu biti smješteni u jednoj državi, kao i da budu u jednom njenom dijelu a da ih nema u drugom. Može se desiti da postepeno nestaju sa zemlje, pa da ostane samo jedna grupa u jednom kraju. Kada potpuno nestanu nastupiće Sudnji dan.”

Mišljenja i riječi učenjaka ukazuju na činjenicu da ova grupa nije ograničena samo u jednom pravcu, niti je okupljena na jednom mjestu. Posljednji pripadnici te skupine biće u Šamu i boriće se protiv Dedždžala, o čemu nas je obavijestio Poslanik, s.a.v.s. Nema sumnje da su oni koji se bave šerijatskim naukama – akaidom, fikhom, hadisom, tefsirom, koji uče i poučavaju islamu, koji pozivaju u islam i praktično sprovode njegove propise – najpreči da steknu ovaj atribut “potpomognuta skupina”. Najpreče je da se bave da’vom, džihadom, naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla, odgovorom onima koji unose novotarije, jer sve to mora biti povezano sa ispravnom naukom uzetom iz Objave. Molimo Allaha da nas učini od njih i neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda.s.a.w.s.

Mirza1 pokusaj biti bez Emocije, Junak je onaj koji savlada svoju srdzbu I oprasta.

Najnoviji članci

Židovi muslimanskog ummeta

0
Židovi ummeta... “Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible." Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u...

Pratite nas na Facebooku

5,580LikesLikes