Reply To: Odg: Zabluda Mustafe Cerića

#6409
Anonimno
Neaktivan

Istina je da je tekfir sastavnio dio islama i da to nije nekakav ekstremizam kao što nam se to predstavlja od onih koji su zapali u “mutne vode murdžizma” i da je to jedan propis od propisa dina.
Čak šta više čovjek ne može biti musliman ako ne učini tekfir svih onih koji slijede bilo koju drugu vjeru osim islama kao kršćani, jevreji, budisti, taoisti, ateisti i sekti koje sebe pripisuju islamu a islam čist od njih kao ahmedije, nusajrije i druge skupine koje u svojim učenjima imaju nešto što jasno ukazuje na njihov kufr.
Kao što čovjek nevjernik može ući u islam tako isto musliman može učiniti nešto od riječi, djela ili ubjeđenja koja ga izvode iz kruga islama i sa njegovog vrata skidaju ogrlicu dina i svrstavaju ga među nevjernike….

Muslimani se po pitanju ove tematike dijele uglavnom na dvije skupine:

1) oni koji slijede menhedž murdžija i koje ne tekfire onoga koja je obaveza tekfiriti jer su se otklonile prepreke za tekfir istog ili za počinioca jasnog i otvorenog kufra poput psovanja Allaha azze ve džell kažu nije kafir jer to nije OHALALIO i ovo je menhedž IZ u BiH

2) oni koji naginju menhedžu havaridža i na osnovu slabih dokaza (podataka sa internet i priča čula-kazala) da je određena osoba zaista počinila djelo kufra, ne poštujući pravila prepreke na putu činjenja tekfira nad određenom osobom, žure i srljaju po ovom pitanju i znaju tako daleko “zglajzati” da su protekfirili skoro čitav muslimanski svijet jer eto niko nije na haqqu osim njihovog “mubareć” džemaata i šejha kojeg slijede!!!! To su pojedinci koji smatraju da mogu uzeti Korkutov prevod Kur'ana i Buharijinu zbirku hadisa prevedenu na bosanski jezik i na osnovu svog nedovoljnog poznavanja šerijatskih nauka izvlačiti propise…(takvim ljudima da bi te smatrali muslimanom moraš doći pred njih i hajmo pitanja: jesil se odreko taguta, jesu li svi arapski lideri taguti, smatras li IZ i službenike Z-a kafirima, šta misliš o izborima i glasanju!!!! ako slučajno ne odgovoriš po njihovom ćejfu na sva ovo pitanja teško tebi…teško tebi

Neki ljudi kao da sam čekaju kad će neko počiniti djelo kufra pa da ga odmah zaskoče i kažu:[b] aha počinio si kufr ti si kafir ja te se odričem!!!
euzubillah kao da se raduju tome…opsjednuti su tom tematikom, ne zanima ih puno fikh, tefsir, ahlak, akida, sira, hadis ali kada se spomene tekfir tu oči zasijaju! Kao što kaže jedan daija ima ljudi koji će ti ako im omogućih cijelu noć postavljati pitanja vezana za tekfir a kad ga pitaš pa dobro akhi hajd’ nam reći kako glasi dova prilkom grmljavina tu zanijemi![/b]

Koliko je malo muslimana na dunjaluku još manje onih koji se trude da u svom životu dosljedno slijede sunnet Allahovog Poslanika alejhi selam još ih “prorešetaj” i “prorijedi” tekfirom!!! Ti i takvi pojedinci kao da žive u svome nekom svijetu, svijetu mašte i lijepih želja dok je naša stvarnost gorka i čemerna….

Muslimanski narodi žive u velikom džehlu, razjedinjenosti, siromaštvu imetka a tako mi Allaha i duha, na vratu im zasjeli taguti koji im piju krv i prisiljavaju mnoge alime dok im idu na ruku, vojske nevjernika terorišu potlačenu braću i sestre u Afganistanu, Iraku, Somaliji, Palestini, Čečeniji i onda dođu pametnjakovići kojima je glava u oblacima i osude skoro sve te muslimanske narode da su kafiri i mušrici (mada tu ima svega!) jer velika većina muslimana izlazi na izbore i smatra demokratiju nečim pozitivnim i korisnim….AFERIM!!!!