Reply To: Odg: Zukorlićevi Imami o njemu

#6480
Anonimno
Neaktivan

Halid Ibn Velid wrote:
U hadisu od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim “Sahihima” prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Nije dozvoljena krv čovjeka muslimana, koji svjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, osim radi jednog od troga: zinalukom oženjenog, ubistvom nevinog i onog ko ostavi svoju vjeru napusti džemat”.

Dobro brate, pa Zukorlić je ovdje i “optužen” za drugu i treću stavku ovog hadisa.

Halid Ibn Velid wrote: Hadis od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko vidi nešto što prezire kod svog namjesnika neka sabura na tome, jer ko napusti džemat pedalj i umre umrijeće džahilijetskom smrću”.

Ovdje se govori o halifi a ne o nekim kvazi-Islamskim zajednicama uspostavljenjim od strane kjafira.

Halid Ibn Velid wrote: Hadis od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko napusti džemat koliko pedalj skinuo je jaram Islama sa svog vrata”. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Hakim, a vjerodostojnim su ga ocijenili Tirmizi, Albani i Šuajb Arnaut.

Ovaj hadis govori protiv tvog stava jer su džemat oni koji su na istini, tako da ti je komplet IZ napustio džemat, zajedno sa Zukorlićem.

Što brate ne sačekamo sa komentarima ako nas je RPG zamolio?