Hadisi

 • This topic has 90 odgovora, 25 glasova, and was last updated prije 10 years, 9 months by Anonimno. This post has been viewed 41116 times
Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 91)
 • Autor
  Postovi
 • #5859
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada sin Ademov prouči ajet sedžde i učini sedždu, Iblis se izdvoji i plačući govori:
  “Teško meni, sinu Ademovom je naredeno da učini sedždu pa je poslušao i čeka ga Džennet, a meni je naredeno da učinim sedždu pa sam odbio i čeka me Vatra!”‘ (Muslim)

  #5860
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Doista je krvarina za ubistvo iz nehata i za polunamjerno ubistvo, sto bude sa bičem ili štapom stotinu deva, od njih četrdeset koje nose u stomacima svoju mladunčad.”(Sahih, Ebu Davud 4547, Nesai 841, Ibn Madze 2627, Ibn Hibban 1526)

  Muslim je zabiljezio preko Ebu Hurejre, radiallahu anhu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Na dugom putovanju, covjek uprasen i rascupan pruzi svoje ruke prema nebu i moli: ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a njegova hrana – haram, pice – haram, odjeca – haram, pa kako ce mu molba biti uslisana!”

  Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ibn Omer, je rekao: “Ko obuče odjeću isticanja (na ovome svijetu), Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na Sudnjem danu.” U drugoj verziji stoji: “Potom će njime potpaliti vatru džehennemsku.” (Hasen. Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže.)

  Imam Sefarini u svome komentaru na Gizaul-elbab, 2/161, kaže: “čovjek je obukao odjeću isticanja ako se njegova odjeća razlikuje od odjeće njegovih mještana.”

  Ibn Kajjim kaže: “Sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, aludira da se čovjek treba odijevati kao što se odijevaju ljudi u njegovoj zemlji.” (Vidjeti: Haddus-sevb, str. 27, od šejha Bekra Ebu Zejda)

  Abdullah ibn-Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najdraži post Allahu, dželle šenuhu, je Davudov post, on je postio svaki drugi dan”(
  Muttefekun alejhi: Buharija (3/16/1131), Muslim (2/816/189, 1159), Nesai (3/214), Ebu-Davud (7/117/2431), Ibn-Madže (1/546/1712).

  Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:”“Ko ostavi ikindiju namaz propalo mu je njegovo djelo”(Buhari 553)

  Prenosi se od Behza b. Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda, radijallahu
  anhu, da je rekao:
  „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Teško li onome
  koji priča pa laže da bi time nasmijao svijet(ljude)! Teško njemu, potom teško
  njemu!'(Hasen. Ebu Davud (4990), Nesai u “Tefsiru” (675 i 146), Tirmizi (2315) i kaže da je dobar.)

  #5861
  Anonimno
  Neaktivan

  Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Onaj ko vješto uči Kur'an biće skupa sa pisarima, časnim i čestitim melekima. A onaj ko zamuckujući uči Kur'an i kome je Kur'an težak, imaće dvostruku nagradu.” (Buhari i Muslim)

  #5867
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi se da je Allahov Poslanik salAllahu alejhi we sellem rekao: “Doći će vrijeme sabura kada će onaj koji se bude čvrsto držao svoje vjere biti poput onog koji drži usijanu žaravicu.”( Bilježi ga al-Tirmizi, 2260; ocijenjen kao sahih od al-Albanija u al-Silsilah al-Sahih, 957.)

  Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:”Svaki djecak vezan je za svoju akiku koja se za njega kolje sedmi dan (po rodjenju), brije se i nadijeva mu se ime.”(Sahih, Ahmed 57-8,Ebu Davud 2838, Nesai 7166, Ibn Madze 3165, Tirmizi 1522)

  Prenosi se od Aise radiallahu anhu da im je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem naredio da se zakolju za djecaka dvije slicne ovce, a za djevojcicu jedna ovca.
  (Tirmizi (1513) Lanac prenosilaca je vjerodostojan po uvjetima Muslima)

  Prenosi se od Ebu Hurejre radiallahu anhu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:” Kad ne bih otezao svome ummetu, naredio bih im ciscenje zuba misvakom sa svakim abdestom.”(Sahih, Buhari 458, Muslim 252, Ahmed 2460, Nesai 298, Ibn Huzejme 140)

  Prenosi se preko Ebu Hurejre radiallahu anhu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem da je rekao:” Darujte se uzajamno, voljet cete se.”(Hasen, Buhari u “El Edebul mufred” 594 i Ebu Ja'la 6148)

  Prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:”Ko pronadje neku stvar, neka uzme za svjedoke dvojicu pravednih, i neka cuva njenu torbu i uzicu, potom neka je ne skriva,niti odnosi, pa ako dodje njen vlasnik, on ima najvise prava na nju, a ako ne, onda je to Allahov imetak koji daje kome hoce.”
  (Sahih, Ahmed 4261, Ebu Davud 1709, Nesai 3418, Ibn Madze, Ibnul Dzarud, Ibn Hibban)

  #5868
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Nije snažan ko se dobro hrve, snažan je onaj koji se savlađuje u srdžbi.” (Muttefekun alejhi, Buharija 6114, Muslim 2609)

  Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem:
  “Neki od vas vide trunku u tuđem oku, a u svom oku ne vide balvan.”
  (Ibn Hibban, Ebu-Nu’ajm u El-Hilji, a šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Sahiha, br. 33.)

  Prenosi se od Ummu Seleme od Vjerovjesnika sallallahu alejhi we sellem:
  “Allah vam nije dao lijeka u onome sto vam je zabranio.”
  (Biljezi Bejheki 510,a sahihom ga ocjenjuje Ibn Hibban 1391)

  Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu
  alejhi ve sellem, da je rekao: „Umrli se kažnjava u grobu jer se nariče za
  (zbog naricanja za) njim.“ Muttefekun alejhi (Buharija 1292, Muslim 927)

  Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik,
  sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko prisluškuje priču nekih ljudi za koju oni ne žele da se čuje, na Sudnjem danu će mu biti naliveno olovo u uši.”
  (Bilježi Buharija 7042)

  Prenosi se od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu
  alejhi ve sellem, rekao:„Neka niko od vas ne drži svoj spolni organ u desnoj ruci dok mokri, niti da se briše poslije obavljanja nužde desnom rukom niti da puše u posudu.“ Muttefekun alejhi (Buharija 154,Muslim 267)

  Enes ibn Malik, r.a., kazivao je da je Allahovom Poslaniku došao Džibril, a.s., dok se igrao s dječacima, uzeo ga i položio na zemlju, rascijepio mu prsa do srca, izvadio iz srca jedan crni ugrušak i rekao: “Ovo je šejtanov dio u tebi”. Zatim je srce zemzem-vodom oprao u zlatnom lavoru, zamladio mu posjekotinu i vratio ga na njegovo mjesto. Dječaci su trčeći otišli njegovoj pomajci, zapravo dojilji, i kazali joj: “Muhammed je ubijen!” Kad su mu ponovo prišli, zatekli su ga blijedog. Enes ibn Malik je tvrdio: “Viđao sam taj ožiljak na njegovim grudima.”
  (Muslim, Fial-iman, Al-Isra; Al-Nasa'i, Fial-salah, Ayn furidat al-salah.)

  Prenosi Ebu Hurejre radiallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem kazao:
  ‘’Primjer mene i vas je kao primjer covjeka koji je naložio vatru, a onda su na njen plamen navalili leptirovi. Ja vas pokušavam uhvatiti za vrhove vaše odjece da ne upadnete u vatru, ali mi vi izmicete.’’ (Buharija i Muslim)

  #5926
  Anonimno
  Neaktivan

  Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko ukaze postovanje prema sljedbeniku novotarije, on potpomaze rusenju islama.” (Et-Taberani, El-Bejheki)

  #5929
  Anonimno
  Neaktivan

  DŽIHAD (BORBA NA ALLAHOVOM PUTU) DIO JE VJEROVANJA

  Prenosi Ebu hurejre r.a. od Vjerovjesnika sallallahu alejhi we sellem, da je izjavio: Allah se rado odaziva onome koji krene u borbu na Njegovom putu: „Koga je izvelo u borbu samo vjerovanje u Mene i priznavanje Mojih poslanika, povratit ću ga (domu) s nagradom ili ratnim plijenom koje je zaslužio ili ću ga uvesti u Džennet“, (kaže Allah).
  Kad ne bih prouzorovao poteškoću svome ummetu (sljedbenicima), ne bih izostao ni od jedne vojne akcije i želio bih da budem ubijen na Allahovom putu, zatim proživljen, pa ubijen, potom proživljen i opet ubijen. (Hadis bilježi Buhari, poglavlje o vjerovanju)

  :zastava1:

  #5934
  Anonimno
  Gost

  Od El-Mustewrida b. Šeddada, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, saAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ovaj svijet nasprem onog svijeta samo je kao kada neko od vas umoči prst u more, pa pogleda šta mu je na njemu od mora ostalo.” (Muslim)

  #5947
  Anonimno
  Gost

  Od Ebu Zerra Džunduba ibn Džunada i Ebu AbdirRahmana Muaza ibn Džebela, radijAllahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Boj se Allaha gdje god bio, a poslije lošeg djela uradi dobro čime ćeš ga izbrisati i lijepo se prema ljudima ophodi” (Tirmizi ,1987)

  #5992
  Anonimno
  Neaktivan

  -Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. upitan koji je najvrijedniji posao, pa je odgovorio: “Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.” Zatim upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.“ Zatim je upitan, a koji poslije toga. A on je odgovorio:”Dzihad na Allahovom putu.” Zatim je upitan, a koji poslije toga. On je odgovorio: ”Hadzdz mebrur.” (Muttefekun alejhi)

  -Od Ibn Mes’uda r.a. se prenosi da je on rekao:”Rekao sam: O Allahov Poslanice, koji je posao najdrazi Uzvisenome Allahu?” ON je odgovorio:” Namaz u njegovo vrijeme. “ Zatim sam, mu rekao: “A koji poslije toga?” A on je odgovorio:” Dobrocinstvo roditeljima. “ A zaim sam ga upitao:” A koji poslije toga? A on je odgovorio ”Dzihad u ime Allaha.” (Muttefekun alejhi)

  -Od Ebu Zerra r.a. se prenosi da je rekao:”
  Rekao sam:O Allahov Poslanice, koji je posao najvrijedniji?” On je rekao:” Vjerovanje u Allaha i dzihad na Njegovom putu.” (Muttefekun alejhi)

  -Od Ebu Se’ida el-Huderija r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao” Ko bude zadovoljan da mu Allah bude Godspodar, Islam vjera, A Muhammetd Poslanik ,zasigurno je zasluzio dzennet.” Tome se zacudio Ebu Se;id pa je rekao:” Ponovi mi to Allahov Poslanice.” On mu je ponovio i dodao:” Ima jos jedna stvar zbog koje Allah uzdize roba sto deredza u dzennetu, izmedju svake dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” On ga je upitao:” A sta je to Allahov Poslanice?” On mu rece” Dzihad na Allahovom putu, Dzihad na Allahovom putu.” (Muslim)

  -Od Ebu Bekra bin Ebi Musa el –Esarija se prenosi da je on rekao: Cuo sam svoga oca, r.a. kako kaze dok je cekao neprijatelja:” Allahov Poslanik,s.a.v.s. je rekao:”Zaista su dzennetska vrata pod sjenama sablji.” Tada usta jedan covjek koji bijase lose obucen i upita:”O Ebu Musa, jesi li ti cuo Allahova Poslanika da to kaze?” A on mu odgovori: ”Da”. On se zatim vrati svojim drugovima i rece:” Ja vas poselamljujem.” Zatim je slomio korice svoje sablje i bacio ih. Onda je krenuo sa sabljom na neprijateljima i njome udarao dok nije ubijen. “ (Muslim)

  -Od Ebu Abes Abdurahman bin Dzubeja r.a. se prenosi da je rekao”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao
  :”Noge Allahova roba koje su se zaprasile na Allahovom putu nece doticati vatra.” (Buhari)

  Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da j rekao:”Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Nece uci u vatru covjek koji je plakao iz straha i skrusenosti prema Allahu, kao sto nece mlijeko u vime vratiti, niti ce se na Allahovom robu sastati prasina sa Allahovog puta i dzehennemski dim.” (Tirmizi,basen-sahih)

  -Od Ibn Abbasa, r.a. sep renosi da je rekao:”Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. kako kaze:” Dva oka nece dticati dzehennemska vatra, oko koje je plakalo iz straha i skrusenosti prema Allahu i oko koje budno strazari na Allahovom putu.” (Tirmizi, Basen)

  Od Zejd bin Halida r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko opremi gaziju borca na Allahovom putu i on sam je gazija,a ko se brine o gazijinoj porodici i sam je gazija.” (Muttefekun alejhi)

  -Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Allahov Poslaniks.a.v.s.poslao poruku Beni Lahjanu i rekao:”Neka svaka dva covjeka posalju jednog,a nagrada se dijeli obojici.”

  -U jednom drugom rivajetu stoji:”Neka izadje u borbu od svaka dva covjeka po jedan, a zatim je rekao onome koji ostaje:”Ko se od vas bude brinuo o porodici i imetku onoga koji je otisao u borbu imace pola njegove nagrade.”

  Od el-Berra’a r.a. se renosi da je rekao::”Dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. neki covjek naoruzan, u pancirnom odijelu i rekao:” O Allahov Poslanice,da li da se borim ili da primim Islam?” On mu rece :”Primi Islam, a zatim se bori.” On je primio Islam, borio se , a zatim poginuo, na sta je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Uradio je malo, a nagradjen je puno.”

  Od Enesa.r.a.se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao:”Jedan jutarnji pohod na Allahovom putu ili jedan vecernji pohod je bolji od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)

  Od njega se takodjer prenosi da je Poslanik rekao:”Niko ko udje u dzennet nece zeljeti da se vrati na dunjaluk,kad bi bilo njegovo sve sto je na Zemlji, osim sehida. On ce pozeljeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog kerameta koji vidi (prlikom pogibije)
  (Muttefekun alejhi)

  U drugom rivajetu stoji:” Zato sto vidi vrijednosti sehadeta (fafileta pogibije na Allahovom putu)

  Abdullah b.Amr. b.el-As.r.a. pripovjeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Allah ce oprostiti sehidu sve osim duga.” (Muslim)

  OD Ebu Katade r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. ustao medju njima i spomenuo oda su dzihad na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolji poslovi. Na to je ustao jedan covjek i rekao:O Allahov Poslanice, reci mi , da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahoovm putu?” Allahov Psolanik s.a.v.s. je rekao:”Da, ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onak koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed, a ne u bjezanju.”

  Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao:”Kako si rekao?” On mu odgovori “Reci mi da li ce mi se oprostiti grijesi ako poginem na Allahovom putu?” On mu na to odgovori:” Da ako pogines na Allahovom putu, a budes strpljiv, onaj koji trazi nagradu od Allaha, dok si u jurisu naprijed,a ne u bjezanju, osim duga. Zaista mi je to Dzibril.a.s.rekao”

  Dzabir r.a. pripovjeda da je neki covjek rekao: ”Gdje cu ja ako poginem,Allahov Poslanice? Poslanik s.a.v.s. rece”U dzennet.” Covjek tada baci hurme koje je drzao u rukama, a zatim stupi u borbu gdje se borio sve do pogibije.”

  Enes .r.a. pripovjeda i kaze:”Allahov Poslanik s.a.v.s. i ashabi su krenuli da preteknu musrike na Bedru a musrici su dosli.Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Neka ni jedan od vas ne pocinje nista bez mene licno.”Musrici se priblizise,pa Allahov Poslanik s.a.v.s rece:”Krenite u dzennet, cija je sirina kao sirina nebesa i zemlje.” Tada je Umejr El Hamam el ensari r.a. rekao:”O Allahov Poslanice, zar u dzennet cija je sirina kao nebesa i zemlja.”
  Resul.s.a.v.s. rece”Da” . A Umejr rece: “ Behin beh baka (u znacenju divno)”
  Allahov Poslanik s.a.v.s. rece :”Sta te je navelo da kazes behin beh” .”Allahov Poslanice, tako mi Allaha,nije me nista drugo navelo da to govorim do nada da ja budem jedan od stanovnika tog dzenneta.” Poslanik s.a.v.s. rece “Ti si zaista njegov stanovnik.” Umejr istrese nekoliko hurmi iz bisega, pa ih poce jesti ,a zatim rece :Ako bih ja zivio dok pojedem ove hurme, to bi dugo potrajalo” Pa ih baci i krenu na neprijatelja, boreci se sve dok ne pogibe.”

  Enes r.a. pripovjeda” Jedna grupa ljudi je dosla Poslaku s.a.v.s. pa rekose”Posalji nama jednu grupu ljudi koji ce nas poducavati Kur anu i sunnetu. Allahov Psolanik s.a.v.s. odabra za njih sedamdeset ljudi,Ensarija Koje nazivahu El Kur a, medju njima je bio i moj daidza Haram. Oni su u Medini ucili Kur’an i medjusobno ga studirali. Po noci bi se poducavali, a po danu bi donosili vodu i ostavljali ga u Dzamiji.Oni su sabirali drva i prodavali ih, pa bi za zaradu kupovali hranu stanarima dzamijske sofe i siromasnima. Njih je Allahov Poslanik poslao kod nas, ali ih musrici preduhitrise i pobise prije nego sto su stigli na odredjeno mjesto. Oni rekose:”Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika da smo se mi sastali sa Tobom, i da smo zadovoljni s Tobom da si Ti zadovoljan od nas.” Jedan covjek musrik je dosao Haramu, (daidzi prenosioca hadisa), s ledja mu koplje zabio i njime ga probo.Haram tada rece:”Pobijedio sam, tako mi Gospodara Kabe.” Allahov Poslaniks.a.v.s. je istodobno rekao ashabima u Medini:”Zaista su vasa braca izginula,a zadnje njihove rijeci su bile:Allahu nas, izvijesti o nama naseg Poslanika, da smo se susreli s Tobom ,da smo zadovoljni s Tobom a i Ti od nas.” (Muttefekun alejhi)

  Od Ebu Seid Hudarija r.a. prenosi da je dosao neki covjek Allahovom Poslaniku s.a.v.s. pa rekao:” Koji je covjek najodabraniji?” Poslanik s.a.v.s. mu je rekao:”Najodabraniji covjek je mu min koji se bori svojim zivotom i svojim imetkom na Allahovom putu.” Upita: “A koji onda?”, “Mumin koji Allahu robuje u nekom planinskom klancu i ne uznemirava ljude svojim zlom.” (Muttefekun alejhi)

  Enes. R.a. pripovijeda Moj Amidza.Enes b.Nadar.r.a.izostao je iza bitke na Bedru pa je rekao:”Allahov Poslanice, ja sam bio odsutan od prve borbe koju si vodio protiv musrika. Ako mi Allah, dade priliku za borbu sa musricima, zaista ce Allah pokazati sta cu uciniti.” Tada je bila borba na Uhudu muslimani se pokolebase, pa on rece:”Allahu moj, ispricavam ti se od posla ovih(to jest ashaba), a odricem se od posla onih musrika.” Iza toga je krenuo naprijed pa ga je susreo Sad.b.Muaz.On mu rece:”O Sade, sin Muazov ,zelim dzennet, tako mi Nadrovog Gospodara, ja osjecam njegov miris Ispod Uhuda.” Sad rece:”Allahov Poslanice, ja ne bih bio u stanju uciniti ono sto je on ucinio.” Enes dalje veli:” Mi smo ga poslije pronasli, sa osamdeset i nekoliko proboda od koplja, sablje i uboda od strijele. Mi smo ga pronasli poginulog, a musrici su ga bili toliko izmasakrirali, da ga niko od nas nije mogao prepoznati osim njegove sestre i to po njegovim jagodicama na vrhovima prstiju.”

  Enes.r.a. veli:”Mi smo smatrali, da je u vezi s njim i slicnih njemu objavljen Kur anski ajed Ahzab-23.

  Semure r.a. prenosi da je Allahov Poslakin s.a.v.s. rekao:”jedne noci sam vidio dvojicu ljudi, dodjose i podigose me na jedno stablo, pa me uvedose u jednu kucu na njemu, koja je ljepsa i vrednija od svih koje sam dotada vidio.Oni mi rekose:Ova ovdje kuca je dom sehida.” (Buhari-ovo je samo dio drugog hadisa)

  Enes.r.a. prenosi da je Ummi Rebia el-Berra, a ona je majka Harisa b.Suraka ,dosla Poslaniku s.a.v.s. i rekla,”Allahov Psolanice, Hoces li mi reci za Harisa, koji je vec poginuo na dan Bedra, pa ako je u dzennetu ja cu ga saburiti,a ako je na nekom drugom mjestu, onda cu se boriti sa placem zbog toga.” Allahov Poslanik s.a.v.sjoj rece:” O,majko harisova, u dzennetu su mnoge basce,a tvoj sin je dosao u Firdevsi El-Eala (najljepsu).”

  Dzabir b.Abdullah r.a. prenosi i kaze :”Moga oca su donijeli pred Poslanika s.a.v.s. Bio je sav iznakazen. Kad ga stavis pred njega, ja prodjoh da mu otkrijem lice pa mi ljudi to ne dadose,a Poslanik s.a.v.s. rece:” Jos mu meleki svojim krilima prave hladovinu.”

  Od Sehla bin Hunejfa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:”Ko iskreno bude trazio sehadet, pogibiju na Allahovou putu, od Uzvisenog Allaha, Allah ce mu dati stepene sehida, makar umro na svojoj postelji.”

  Od Enesa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s.rekao:”Sehid ne osjeti bol pri pogibiji osim kao sto osjeti neko od vas kada se ustine.”

  Od Ebu Musaa,el –Esarija r.a. se prenosi da bi Vjerovjesnik.s.a.v.s kada bi se bojao nekog naroda rekao:”Allahu moj, Tebe stavljamo (Kao zastitu) prednjih i Tebi se utjecemo od njihovih zala.” (Muttefekun alejhi)

  OD Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Ko spremi konja za Allahov put (cekajuci dzihad) vjerujuci u Allaha, potvrdujuci njegovo obecanje, svako njegovo hranjenje , pojenje , veliki i mali izmet ce zaista biti na njegovoj vagi na Sudnjem danu.” (Buhari)
  Od Ebu Hammeda r.a.se prenosi da je rekao:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s kako kaze:”Allah zaista zbog jedne strijele uvodi u dzennet tri osobe: Onoga koji ju je napravio nadajuci se u njenoj proizvodnji svakom dobru, onoga koji sa njom hadja i onoga koji je dodaje. Vjezbajte gadjanje i jahanje, a da vjezbate gadjanje draze mi je nego da vjezbate jahanje. Ko svojom voljom osavi gadjanje, nakon sto je poducen, pa to je ,zaista, blagodat koju je ostavio, ili je rekao , koju je, zanijekao” (Ebu Davud,Alzani,Daif)

  Ebu Jahja Hurejm b.Fatik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:”Ko potrosi nesto na Allahovom putu, pise mu se sedam stotina puta vise.” (Tirmizija-basen)

  Od Sehla bin Sa’da r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik.s.a.v.s. rekao:”Jedan dan boravka straze na Allahovom putu vrijedniji od dunjaluka i svega sto je na njemu, jedno mjesto u dzennetu velicine vaseg bica je vrijednije od dunjaluka i onoga sto je na njemu , jedan jutranji pohod koji ucini rob na putu Uzvisenog Allaha, ili vecernji pohod, bolji je od dunjaluka i svega sto je na njemu.” (Muttefekun alejhi)

  Od Fadale ibn ‘Ubejda, r.a.se prenosi da je Allahov poslanik,s.a.v.s. rekao:”Svakom umrlom se zapecati njegov posao osim borcu na Allahovom putu. Zaista se njegov posao uvecava sve do Sudnjeg dana i on ce biti sacuvan od kaburskog iskusenja.” (Ebu Dabud,Tirmizi, Basen-Sahih)

  Selman.r.a. prenosi:” Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze:”Dan pripravnosti na Allahovom putu bolji je od mjesec dana posta i namaza. Ako umre u pripravnosti bice nagradjen od Allaha za posao koji je ucinio, a ako je ziv, bice nagradjen opskrbom i siguran od iskusenja kaburskih. (Muslim)

  Usman r.a. prenosi: “Cuo sam Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze”Pripravnost na Allahovom putu bolja je od hiljadu dana u kojim nema dana pripravnosti.”

  Od Ebu Hurejre,r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik.s.a.v.s. je rekao:”Allah je zagarantovao onome koji izadje na Njegovom putu, a ne podstrekuje ga na to osim:Dzihad na Mom putu, iman u Mene i vjerovanje u Moje poslanike, on mi je zagarantovao da ce ga uvesti u dzennet, ili ce ga vratiti njegovom mjestu iz kojeg je krenuo sa nagradom koju je zaradio, ili plijenom (koji je zadobio). Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, nema nijedne rane koja se zadobije na Allahovom putu, a da nece sa njom doci na Sudnji dan u onakvom obliku kakva je bila na dan kada je ranjen, njena boja je boja krvi, a miris, miris miska. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov zivot, kada ne bih otezao muslimanima, ne bih nikad izostao iz odreda koji se bore na Allahovom putu, ali ja nisam u stanju da omogucim svim muslimanima da idu, niti oni sami imaju mogucnosti,a njima bi bilo tesko da me ne poslusaju. Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zelim da se borim na Allahovom putu pa da poginem pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem, pa ponovo da se borim na Allahovom putu pa da poginem.” (Muslim)

  Od njega se takode prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s. rekao: “Nema ni jednog ranjenika koji je ranjen na Allahovom putu,a da nece doci na Sudnji dan sa ranom koja krvari, boja joj je boja krvi,a miris,miris mosusa.” (Muttefekun alejhi)

  Muaz r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.rekao :”Koji se musliman bori na Allahovom putu koliko traje jedna muznja deve, obavezan mu dzennet, a ko dobije jednu rana na Allahovom putu ili povredu od nesrece, rana ce biti na sudnjem danu veca nego prije. Krv ce biti u boji safrana, a miris-miris miska.” (Ebu Davud i Tirmizi-bazen)

  Ebu Hurejre r.a.prenosi:”Jedan covjek od ashba Allahovog Poslanika s.a.v.s. naisao je na jednu planinsku uvalu u kojoj bijase jedan mali izvor vode, pa mu se to svidjelo, pa je rekao:” Kad bih se izolovao od svijeta i nastanio u ovoj uvali, ali to necu uciniti sve dok mi ne dozvoli Allahov Poslanik, ciju cu dozvolit zatraziti. Taj ashab je saopstio Allahovu Poslaniku svoju odluku, pa mu Poslanik .s.a.v.s.rece:” Nemoj to ciniti.Vasa borba na Allahovom putu je bolja od obavljanja namaza u kuci sedamdeset godina. Zar vi ne zelite da vam Allah oprosti i da vas uvede u dzennet? Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko koliko je izmedju dvije muznje deve, obavezan mu je dzennet.” (Tirmizi-basen)

  Ebu Hurejre r.a. prenosi da je neko upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.:”Allahov Poslanice, sta je ravno dzihadu na Allahovom putu.” Poslanik s.a.v.s. im rece: “To vi ne mozete uciniti. “Pa su ponovili dva ili tri puta pitanje. Svaki put im je Allahov Poslanik s.a.v.s. odgovorio:”To vi ne mozete uciniti.” A onda im rece:”Primjer mudzahida na Allahovom putu je kao primjer ustrajnog postaca i klanjaca, pokornog Allahovim ajetima,sve dok se borac na Allahovom putu ne vrati iz borbe.” (Muttefekun alejhi)

  Ovaj citat Muslima.U predaji Buharije se kaze: Neki covjek je rekao”Allahov Poslanice, koji je posao ravan dzihadu?”Allahov Poslanik s.a.v.s. rece” Nema takvog posla.” Zatim rece:” Mozes li ti, kada mudzahid krene u borbu da udjes u svoj mesdzid, pa da klanjas bez prekida i da postis bez prestanka?” A onda rece” A ko to moze.”

  Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Jedan od najboljih nacina zivljenja ljudi je zivot covjeka koji se drzi za uzde svoga kona na Allahovom putu. Kad god cuje kakvu buku ili povik, on mu se zaskoci na ledja spreman za borbu ili smrt iduci tamo gdje ce je naci. Isto tako zivot pastira sa svojim stadom na jednom visu od visova ili u dolini od dolina, koji obavlja namaz ,daje zekat i koji robuje svome Gospodaru sve do smrti, od ljudi je koji cine samo dobro. “ (Muslim)

  Od njega se takodjer prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:” U dzennetu ima stotinu deredza,stepena, koje je Allah pripremio duzahidima na Allahovom putu. Izmedju dvije deredze je kao izmedju Neba i Zemlje.” (Buhari)

  #6000
  Anonimno
  Gost

  Omer b. el-Hattab, radijAllahu anhu, kaže: “Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao je:

  يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ثم قال لاصحابه: هل في أولئك من خير؟؟ وقالوا الله ورسوله أعلم قال: أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار
  ‘Islam će osnažiti toliko da će trgovci slobodno ploviti morem, a ljudi će se boriti na Allahovom putu. Onda će se pojaviti generacija koja će učiti Kur'an i govoriti: ‘Nema boljih učača od nas, niko nije znaniji od nas, niko nije učeniji od nas!” Potom je Resulullah, sallAllahu alejhi we sellem, upitao ashabe: ‘Šta mislite ima li u njima ikakvog dobra?’ ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’, odgovoriše, pa im reče: ‘Oni su od vas, pripadnici su ovog ummeta, ali će biti gorivo džehenemsko.”‘
  Et-Taberani, u djelu El-Esvat (6242) i El-Bezzar, u zbirci El-Musned (283)

  #6131
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Ono što vam zabranim, toga se klonite, a ono što vam naredim uradite što više možete. (Buharija i Muslim).

  #6519
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi se od Ebu Hurejrea, radijAllahu anhu, da je rekao: « Čuo sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kad kaže: ‘Šta mislite, kada bi rijeka proticala pored vaših vrata u kojoj biste se svakodnevno prali pet puta, da li bi šta ostalo od vaše nečistoće?’ Odgovorili su: ‘Ne bi ništa ostalo od nečistoće.’ Na to je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ‘Tako je i sa pet dnevnih namaza. Njima Allah, subhanehu we te’ala, briše grijehe.’ » (Mutefakun alejhi)

  #6520
  Anonimno
  Neaktivan

  Trojica ljudi na Sudnjem danu sa kojima se biti potpaljena džehennemska vatra

  Ibn-Džerir je zabilježio sa svojim spojenim senedom od Šefijja b. Matija, a on od Ebu-Hurejre r.a. da je
  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će Uzvišeni, uistinu, kada bude Sudnji dan, sići da sudi
  među njima. Svi narodi će klečati.

  Prvi koji će biti pozvan jeste čovjek koji je naučio Kur’an i čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i bogataš.
  Potom će Allah Uzvišeni reći učaču: ‘Zar te nisam podučio onome što sam objavio Svome Poslaniku?’ ‘Da, moj Gospodaru,’ odgovorit će. ‘Pa šta si uradio od onoga što si naučio,’ reći će. ‘Klanjao sam noću i danju,’ odgovorit će. Allah će reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći: ‘Slagao si.’ Allah Uzvišeni će mu reći: ‘Htio si da se kaže da je taj i taj učač,i to je rečeno.’

  Doći će bogataš pa će mu Allah reći: ‘Zar ti nisam obilje dao tako da te nisam ostavio da budeš potreban bilo kome?’ ‘Da, Gospodaru,’ odgovorit će. ‘Pa šta si uradio s onim što sam ti dao,’ upitat će. ‘Održavao sam rodbinske veze i davao sadaku,’ reći će. Allah će mu tada reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći: ‘Slagao si.’ Allah će mu reći: ‘Ne, nego si htio da se kaže kako je taj i taj plemenit i darežljiv i to je rečeno.’

  Doći će onaj koji je poginuo na Allahovom putu pa će biti upitan: ‘Zašto si poginuo?’ ‘Naređen mi je džihad na Tvome putu, pa sam se borio dok nisam poginuo.’ Tada će mu Allah reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći:’Slagao si.’ Allah će mu reći: ‘Nego si htio da se kaže kako je taj i taj hrabar i to je rečeno.’

  Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario (rukom) po mom koljenu i rekao: ‘Ebu-Hurejre, ta trojica su prva Allahova stvorenja kojima će biti potpaljena vatra na Kijametskom danu.”

  (Zabilježio ga je Muslim, br. 1905, Tirmizi, br. 2383,Nesai, 6/23, 24 i Ahmed u Musnedu, 2/352)

  Šta je to, u stvari rijaluk i u čemu se on ogleda? Rija – pretvaranje, licemjerstvo dolazi od riječi ru’jetu – što znači viđenje ili gledanje. Zato rija’ u osnovi znači pokazivati se drugima u pozitivnim osobinama i pretvarati se drugačijim nego što čovjek jeste u cilju pridobijanja njhove naklonosti i visokog mišljenja o njemu.

  Pretvaranja ima više vrsta ali licemjerstvo u vjeri pokazuje se u pet stvari:

  1. U tijelu – tako što licemjer iskazuje svoju mršavost ili bljedilo ili slabost i sl. predstavljajući to kao posljedicu iznurenosti od ibadeta i straha od onog svijeta itd. Ovo je naročito bilo zastupljeno kod sufija.

  2. Licemjerje u izgledu i odjevanju. Ono se ogleda u isticanju i iskazivanju namjerom, pohabanosti odjeće, nepočešljanosti kose, obaranju glave pri hodu, ostavljanje tragova od sedžde na licu, itd. sve kako bi to drugi zapazili.

  3. Licemjerje u govoru – iskazuje se u pretvaranju pred pobožnim ljudima, savjetovanju, opominjanju, citiranju mudrih izreka, kako bi se na taj način pokazala pred ljudima navodna pobožnost i privrženost ibadetu i hajru.

  4. Licemjerje u obredima – npr. namazu s namjernim oduljivanjem kijama, rukua’, sedžde, učenje Kur’ana uljepšanim glasom, a sve to ako nas drugi gledaju.

  5. Licemjerje u odnosu sa drugim ljudima – ogleda se u tome da ta osoba npr. odabere koga će pozvati u posjetu npr. poznatu ličnost ili učenog insana, ali ne s ciljem da se okoristi od njihovog znanja nego da bi se pričalo da je taj i taj bio kod njega.

  Potrebno je ukazati na neka pravila prilikom čuvanja od rija’a i nastojanja ostvarivanja potpune iskrenosti u djelima. Prije svega treba znati:

  1. Veoma je teško ostvariti potpunu iskrenost u djelima, jer je insan po svojoj prirodi sklon dunjaluku i njemu naginje. Zatim insan puno zaboravlja, pa kad znamo da je tako, onda je teško da zamislimo da čovjek može ostvariti potpuni iskrenost osim onaj koga Allah uputi i pomogne. Jer, zapitajmo se ko od nas jede hranu ne zato što je želi i voli nego da bi se njome potpomagao da Allahu ibadet čini, ili ko od nas spava ne radi toga što je lijepo spavati, nego da bi se odmarali kako bi Allahu ibadet činili. Zato je na nama da, ako se desi da se u naša djela umješa rija, da ne očajavamo i da ne gubimo nadu, već da to popravljamo i da rija, licemjerstvo nastojimo odagnati.

  2. Nikada nemojmo ostavljati dobro djelo iz straha od pomućivanja nijjeta sa rijaom. Rekao je Ebu Talib Mekki: ”Ne ostavlja se dobro djelo iz straha od ulaska rija’a u njega, jer je to cilj našeg neprijatelja, nego insan treba da ostane na svom prvobitnom nijjetu i namjeri, pa ako se desi da u toku ibadeta dođe pretvaranje, on treba da je otkloni i odbaci. Također ne treba ostavljati djelo radi stvorenja stideći se njih i iz preziranja toga da oni smatraju tebe vrjednijim, jer je rađenje djela radi ljudi širk, a ostavljanje djela radi njih rija – pretvaranje. Ostavljanje djela iz straha od ulaska rijaa to je neznanje, a ostavljanje djela kad u njega uđe rija to je slabost, jer onaj ko uđe tj. započne neko djelo radi Allaha, dž.š, znači iskrenog nijjeta, i iz tog djela radi Allaha izađe, neće mu naškoditi ono što je između toga bilo tj. ako je u toku djela došlo do pojave rijaa, ali ga je na kraju odbacio.

  3. Nijjet se može popraviti ako se kojim slučajem pokvari ili promjeni. Mnogi ljudi misle da ako se nijjet u djelu pokvari da djelo treba ostaviti i prekinuti ga. Ali je ispravno da se nijjet može ispraviti i da se može nadograditi djelom na istom onom djelu bez ostavljanja i prekidanja. Mnogo je primjera od naših dobrih prethodnika koji su tražili znanje ili radili dobra djela bez potpunog nijjeta, zatim bi se prisjetili i vratili Allahu dž.š. i ispravili svoje nijjete a potom bi nastavili tražiti znanje.

  4. Ono što pomućuje iskrenost ima udjela u nagradi, tako što je umanjuje ali ne uništava potpuno djelo. Tako ako čovjek namjerava djelom Allahovo uzvišeno lice i bude u njemu iskren, ali se ta iskrenost pomješa s priželjkivanjem koristi dunjalučke ili zadovoljavanjem strasti, nagrada za to djelo neće propasti iz Allahove milosti i dobrote, ali će umanjiti njegovu nagradu u onom omjeru koliko to bude imalo udjela u nijjetu.

  5. Dozvoljeno je isticati neka dobra djela ali s lijepim nijjetom. Mada je osnova u dobrim djelima da se ona skrivaju kao što je to došlo u poznatom hadisu o sedmorici koje će Allah skloniti u Svoj hlad na dan kad ne bude drugog hlada osim Njegovog, pa je spomenuo: ”I čovjek koji podjeli sadaku tako da ne zna ljevica šta je podjelila desnica.”

  Zato je osnova da se djela ne pokazuju ako je to moguće ali ako je djelo od onih koja se ne mogu skrivat poput namaza u džematu, hadždža itd. onda tu nema smetnje. Što se tiče ostalih djela koja se inače skrivaju i ne pokazuju pred drugima, mogu se isticati ali pod dva šarta:

  1. ako je insan siguran od rijaa, licemjerstva i

  2. ako u tome ima korist za našu vjeru a koja će se postići ako se istakne naše dobro djelo, kao npr. što je kazao Sufjan ibn Haris, a bio je amidžić Resulov, sallallahu ‘alejhi we sellem, svojoj porodici pred smrt: ”Ne plačite za mnom, jer ja nisam grijeha učinio kako sam primio islam.”

  KAKO DA MU’MIN IZLIJEČI I SAČUVA SVOJE SRCE
  OD PRETVARANJA I KAKO DA POSTIGNE ISKRENOST

  Ulema navodi više načina zaštite od rijaa:

  1. Dova i pribjegavanje Allahu Uzvišenom koji je jedini moćan da nas sačuva od svakog belaja, znači dova Njemu da naša srca sačuva od ove bolesti koja uništava djela.

  2. Znanje – da zna mu’min i mu’minka kolika je opasnost pretvaranja, šta su njene posljedice, kako šejtan prilazi čovjeku, zatim vrijednost iskrenosti itd.

  3. Borba – čovjek se mora boriti i stalno svoj nijjet preispitivati kako bi, ako primjeti pretvaranje, odmah ga otklonio.

  4. Druženje s dobrim i pobožnim ljudima, jer to će uticati na insana da zavoli iskrenost i da se trudi da radi djela iskreno i da stekne svojstvo onih koji su iskreni. Zatim upoznaće njihov trud, strpljivost i borbu protiv rijaa.

  5. Čitanje životopisa naših prethodnika i drugih pobožnjaka i alima, jer nema ništa korisnije poslije čitanja Kur’ana i hadisa te Allahove pomoći i upute, od čitanja njihovih životopisa, njihovog govora i borbe.

  6. Ulema spominje kod liječenja licemjerstva i sasjecanje žila licemjera u korjenu, a žile licemjera i njegovi glavni pokretači su tri stvari:

  1. Sklonost uživanja u hvalisanju,
  2. Nastojanje izbjegavanja bola prezrenosti kod ljudi i
  3. Pohlepa za postizanjem ličnih interesa kod drugih ljudi.

  Ovu bolest čovjek će izliječiti spoznajom njene štetnosti, uviđanjem da ona sprečava čistoću srca, onemogućuje postizanja uspjeha zatim sreće i visokog položaja kod Allaha Uzvišenog na budućem svijetu. Zato kad insan razmisli i uporedi posljedice licemjerstva i sticanje ugleda na dunjaluku s gubitkom nagrade za dobra djela na onom svijetu, pa čemu je lakše oduprijti se, ovoj bolesti kao što onaj ko zna da je med sladak ali ga ne kuša ukoliko je svjestan da mu je u njega poturen otrov.

  7. Da čovjek prilikom obavljanja ibadeta, npr. namaza, izbjegava da se pretvara. Ali kako to da učini kad šejtan nikoga ne ostavlja a da mu ne šapuće, i vesvese i ružne misli ubacuje i da ga na licemjerstvo ne navodi. Spasiće se tako što će npr. kad god mu dođe šejtanova vesvesa koja mu govori ”uljepšaj, drugi te gledaju, oni će vidjeti da si ti pobožan”, treba sebi sam reći: ”šta ja imam od toga znaju li ili ne znaju za moj ibadet drugi ljudi, važno je da za moj ibadet zna Allah, dž.š., a kakva mi je korist ako za to znaju i drugi ljudi.”

  Treba znati da u rija’ ne ulazi kada neko uradi dobro djelo u ime Allaha pa to drugi saznaju, a ovome ko ga je uradio bude drago. Ibn Kesir kaže: ”Treba reći da se u rija – pretvaranje ne ubraja kad neko uradi neko dobro djelo u ime Allaha pa to svijet sazna, a onom ko ga je uradio bude drago. Dokaz za to su Ebu Hurejrine riječi koje bilježi Hafiz Ebu Ja’la u svom musnedu: ”Klanjao sam u mesdžidu kad je ušao jedan čovjek pa mi je bilo drago. To sam spomenuo Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, pa mi je rekao: ”Potvrđene su ti dvije nagrade, tajna i javna.” Na to upućuje i hadis koji prenosi Ebu Zer r.a: ”Rečeno je Resulu, sallallahu ‘alejhi we sellem: ”Šta ako čovjek radi dobro djelo, pa ga ljudi pohvale zbog toga?”, pa je kazao: ”To je ovosvjetska radost vjernika.” (Muslim)

  Alija, r.a., je kazao: S četiri znaka ćeš prepoznati onoga ko se pretvara:

  1. Lijen je kad je sam.

  2. Vrijedan kad je među ljudima.

  3. Povećava svoja djela kad se pohvali.

  4. A kada ga kritikuju on ih umanji

  #6769
  Anonimno
  Neaktivan

  Poslanik sallAllahu alejhi we sellem je rekao: “Vjernik koji se mjesa sa ljudima i strpi se dok ga uznemiravaju, ima vecu nagradu od onoga koji se izolira i nije strpljiv.” (Tirmizi i Ibn-Madze )

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 91)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.