Izreke selefa

 • This topic has 104 odgovora, 17 glasova, and was last updated prije 10 years, 2 months by Anonimno. This post has been viewed 71823 times
Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 105)
 • Autor
  Postovi
 • #5855
  Anonimno
  Neaktivan

  Ako već prodaješ svoju dušu, onda je prodaj za Džennet! (Ibn Kajjim)

  #5924
  Anonimno
  Neaktivan

  Zejd b. Eslem kaže: ”Ljudi su posjetili Ebu Dudžanu, radijallahu anh, dok je bio bolestan, a lice mu je blistalo, pa su ga upitali: ‘Zbog čega tvoje lice tako blista?’ On odgovori: ‘Najviše u što se nadam od svojih dijela jesu dvije stvari: Nisam govorio o onome što me se nije ticalo i drugo: Moje srce je čisto prema svim muslimanima’.” Sijeru e'alami-n-nubela’, 1/243.

  #5928
  Anonimno
  Gost

  Prenosi se da je Alija, radijAllahu anhu, rekao: “Ko nauči, radi po tome i podučava druge, bit će prozvan u nebeskim svjetovima kao uglednik.

  #5945
  Anonimno
  Neaktivan

  El-Albâni: Onaj ko po naredbi vodje raznese sam sebe i ubije veliki broj nevjernika u ratu je poput onih od selefa koji su se ubacili medu nevjernike svojim macevima dok nisu umrli. Ovo je radi Allaha. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 134)

  #5961
  Anonimno
  Neaktivan

  Mudre izreke Isa, alejhisselam
  Isa, alejhisselam, je rekao: “Onaj ko traži dunjaluk je poput onog ko pije morsku vodu: što je više pije više žedni sve dok ga ne ubije.”

  Wehb kaže da je Isa, alejhisselam, rekao: “Kod Allaha, subhanehu we te'ala, je najgori čovjek učenjak, koji svojim znanjem traži imetak.”

  “O zli učenjaci, dunjaluk ste stavili u glave, a Ahiret pod noge. Riječi su vam lijek, a djela bolest. Vi ste poput drveta oleander – lijepo izgleda, ali se onaj ko ga okusi otruje.”

  Isa, alejhisselam, je rekao:”Kao što niko od vas ne može napraviti kuću na morskom talasu, neka tako ni ovaj svijet ne smatra boravištem.”

  “Jednog dana je Isa, alejhisselam, stavivši kamen pod glavu umjesto jastuka legao i duboko zaspao, pa je naišao Iblis i rekao:”O Isa, zar ne tvrdiš da ti od ovog svijeta nije ništa potrebno. Pa i taj kamen je jedna od dunjalučkih stvari!'” Na to je Isa,alejhisselam, ustao, uzeo kamen i bacio ga prema njemu i rekao:

  “Eto ti ga, zajedno sa dunjalukom!”

  Jahja, alejhisselam, je upitao Isa, alejhisselam, šta mu je najteže podnijeti.
  “Allahovu srdžbu”, odgovori mu Isa, alejhissela.

  “Čime se Allahova srdžba najlakše pobudjuje?”, upita dalje Jahja, ajelhisselam.

  “Tvojim sopstvenim bijesom.”

  “A šta bijes prouzrokuje?”
  “Gordost, umišljenost, taština i oholost”, odgovori Isa, alejhisselam.

  Isa, alejisselam, sin Merjemin, rekao je Jahjau, alejhisselam, sinu Zekerijaa, alejhisselam:
  “Kada te neko spomene po nečemu i kaže istinu, zahvali se Allahu. A ako kaže laž, povećaj svoju zahvalu Allahu, subhanehu we te'ala, jer on je uzrok da se tvoja dobra djela uvećaju bez tvoga napora. To znači da se njegova dobra djela pišu u tvoju knjigu.”

  #5967
  Anonimno
  Gost

  El-Hakim b. Umejr, radijAllahu anh, rekao je: „Na dunjaluku budite kao gosti, za kuće uzmite Allahove mesdžide, učite svoja srca nježnosti, često razmišljajte i plačite, pa vas strasti neće podijeliti!“

  #6132
  Anonimno
  Neaktivan

  Čovjek bi sve svoje vrijeme, sve sahate svoga života, čak i udisaje i izdisaje, trebao provesti u onome čime bi postigao visoke ciljeve i da bi se tako sačuvao očite propasti.
  A to se jedino može postići prihvatanjem, razmišljanjem i razumijevanjem Kur'ana, otvaranjem njegovih riznica i otkopavanjem njegovoga blaga i usrdnom predanošću njemu. A Kur'an je garancija sreće robova na dunjaluku i na Ahiretu i on ih vodi Ispravnom putu.
  (Ibn Qayyim)

  #6231
  Anonimno
  Gost

  Rekao je ibn Abdilberr : “Od bereketa znanja i njegovih pravila jeste i umjerenost u njemu. Onaj koji ne bude u znanju umjeren, neće ga shvatiti, niti će ga prenijeti drugima na njima shvatljiv način.”

  #6496
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Ebu Dželde r.a.: “Upamtio sam ljude koji su imali znanje, ali nisu (malo su) pričali. Danas ljudi ne znaju, a mnogo pričaju.” (Semerkand, br. 25, str. 09)

  #6497
  Anonimno
  Neaktivan


  – Čovječe, ubrajaš se u one koji imaju iskustvo, a znaš li koliko vrijedi tvoja duša? Sve što je stvoreno, stvoreno je radi tebe!

  – O ti što si zadojen dobročinstvom i previjan pažljivim rukama! Sve pored tebe jeste drvo, a ti si plod. Sve osim tebe je formalnost, a ti si suština! Sve je u stvari, školjka, a ti si biser! Sve je trina, a ti si sjeme!

  – Ono što se od tebe traži sasvim je jasno, ali je tvoj trud veoma malen!

  – Kada Me poželiš, traži Me u svojoj blizini! Traži Me kod sebe, Ja sam pored tebe! Ne traži Me preko drugih, Ja sam ti bliži od njih!

  – Kada bi poznavao svoj položaj kod Nas, ne bi se ponižavao u grijehu! Mi smo prognali Iblisa kada ti se nije htio naklonuti, a ti si tada bio u kičmi svog oca Adema! Veliko je čudo kako si se pomirio s Iblisom, a Nas si napustio?! Da u tvom srcu ima ljubavi prema Nama to bi se odrazilo na tvom tijelu!

  – Da je tvoja ljubav iskrena, osjećao bi se neugodno u društvu onih koji te podsjećaju na Voljenoga!

  – Čudno je to da tvrdiš da Ga voliš, a potreban ti je neko ko će te na Njega podsjećati!

  – Najmanje što ljubav sa tobom nosi jeste da ti ne dopušta da zaboraviš na Voljenoga!

  – Napunili su lađe srca robom koja će biti izložena za prodaju pred samim Kraljem. Kada je zapuhao noćni vjetar, lađe su zaplovile i zora se nije ni pojavila, a lađe su već stigle do svoga pristaništa.

  – Na nogama ozbiljnosti pregazili su pustinju strasti i brzo su završili svoje putovanje. Na putu do željenog susreta osjećali su smiraj i zadovoljstvo, a kada su stigli do ciljanog, grada, ušli su u njega, a uspjeh vječnosti već im je bio dodijeljen.

  – Neki su ljudi svoja srca ispraznili od svega dunjalučkog što ih zaokuplja, podižući u njima šatore ljubavi prema Milosnome, a potom su obavezali oči da bdiju na šatorima, pa ih oči čuvaju, a čas suzama zalijevaju!

  – Šatori se ljubavi ne mogu podići osim na čistom, praznom i prostranom predjelu!

  – Saberi koliko si dobra propustio, a zatim plači za svim onim što ti je promaklo!

  – Ako odeš iz blizine onih koji voliš, od svog udaljavanja od njih napravit ćeš kabur!

  – Kada bi malo udisao zraka prije zore, zasigurno bi se probudilo tvoje mahmurno srce!

  – Ko put pred sobom vidi dalekim, njegov hod postane trom!

  – Zar ne znaš da iskreni, kada nešto naumi, ispred očiju svojih stavi čvrstu odluku u koju gleda i za njom se povodi!

  – Kada se u srce spusti vrelina, oko iščekuje oblake kiše!

  – Čuvarima je mnogo lakše bdjeti noću kada znaju da njihov glas dopire do Kralja!

  – Ko sebi predoči sliku ahireta, lahko mu je napustiti dunjaluk!

  – Kada soko ugleda plijen, zaboravi na hranu koju jede s dlana svog vlasnika!

  – O noge strpljivosti, izdržite nije još puno preostalo!

  – Prisjećanje slasti vezanosti i dolaska do cilja olakšava gorčinu truda i napora!

  – Najveća ambicija jeste ona koja svoga vlasnika potakne na spremanje za susret s voljenim, pa on prije samog susreta sve uredi i pripremi za susret, te zbog toga bude dočekan sa zadovoljstvom od voljenoga!

  – Džennet će biti zadovoljan da te prihvati ako izvršiš svoje obaveze, Džehennem će te se proći ako se suzdržiš od grijeha, a ljubav neće biti zadovoljna sa tobom sve dok za nju ne žrtvuješ i svoju dušu!

  – Tako ti Allaha, kaži mi ima li išta ljepše od vremena u kojem noge pokornosti hitaju po zemlji čežnje za susretom?!

  – Kada su ljudi predali svoje duše šerijatskom odgajatelju, on ih je podučio kako da uspiju i pobjede raznolikost i težnje naravi, tako da su, pridržavajući se užeta pokornosti, uvijek bili postojani na Pravom putu ma gdje god se našli!

  Ibn Qajjim El-Dževzijje – Riznica znanja

  #6766
  Anonimno
  Gost

  Prenosi se da je Džundub b. Abdillah al Badžali – Allah bio zadovoljan sa njim – jednom bio upitan za savjet i uputu pa je rekao:

  “Savjetujem ti da se bojiš Allaha i da mu budeš pokoran i savjetujem ti da se pridržavaš Kur'ana jer je on svijetlo u tamnoj noći i vodič tokom dana. Toga se pridžavaj nevodeći računa sa koliko napora i neimaštine se moraš suočiti. Ako te zadesi nedaća uloži svoj imetak da zaštitiš svoju vjeru, a ako se nedaća nastavi, založi sav svoj imetak i svoj život da sačuvaš svoju vjeru (ali nikad ne rizikuj svoju vjeru), jer je propao onaj čija je vjera upropaštena, a opljačkan je onaj čija je vjera oduzeta. I znaj da nema siromštva nakon Dženneta niti bogatstva nakon Vatre.
  (Zehebi, Sijar A’lam Al-Nubala, 3:174)

  #6770
  Anonimno
  Neaktivan

  Neki je čovjek pitao Hasana el-Basrija: „Nekoliko je ljudi zaprosilo ruku moje kćeri, pa kome da je dam?“ Odgovorio je: „Onome ko se najviše Allaha boji, jer ako je voli, poštovat će je, a ako je i ne bude volio, neće biti grub prema njoj.“

  #6777
  Anonimno
  Gost

  Prenosi se da je Abdur-Rahman b. Abza – Allah bio zadovoljan sa njim – rekao:

  „ Dobra žena uz čovjeka je poput zlatne krune na glavi kralja, a loša žena uz čovjeka je poput teškog tereta na leđima starca.“

  (Ibn Ebi Šejbe, Al-Musannaf, 17428)

  #6819
  Anonimno
  Gost

  Prenosi se da je Alija ibn Ebi Talib napisao Selmanu el Farisiju, Allah bio s njima zadovoljan, riječi:

  “Primjer dunjaluka je poput zmije: mekana na dodir ali će te ubiti sa svojim otrovom. Zato se okreni od onoga što te oduševljava od njega, jer je ono što ostaje sa tobom tako malo. I ne mari za njim jer si siguran u odlazak sa njega. I budi najsretniji na njemu kada si najudaljeniji od njega jer svaki put kad njegov prijatelj nađe slast u jednom od njegovih užitaka, on otvori put ka jednoj od svojih nesreća.”

  (Ibn Ebi Dunja, Kitab Al-Zuhd, 164)

  #6864
  Anonimno
  Neaktivan

  Fudajl ibn Ijad r.a je uzeo ruke Husejna ibn Zijada r.a pa mu je rekao: “O Husejne, Allah se spusta svake noći na nebo dunjalučko pa kaže: ‘Slagao je onaj koji kaže da Me voli a kad mu noć dođe on spava i nije Me dočekao!! Zar svaki onaj koji se voli ne čeka svog voljenog i zar ne voli se osamiti s njim?? Evo, Ja sam došao Svojim miljenicima koji su čekali noći pa ću dati njihovim očima radost u Džennetu'”

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 105)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.