Ne traga svako ko se raspravlja za dokazom…

1384

Ne traga za dokazom svako ko se raspravlja. Neki se raspravljaju želeći trijumf svojih hirova i nema tog dokaza koji će ih zadovoljiti:

“Pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. Dok, kad ti dođu prepiru se s tobom…” (kur’an, 6:25)

(Šejh dr. Abdul-Aziz et-Ta’rifi)

Foto citat u visokoj rezoluciji. Kliknite na sliku da bi je vidjeli u punoj veličini.

Download: Desni klik na sliku ispod, pa “Save image as…”

Ne traga svako za dokazom

 

(Put vjernika)