TAG

davanje mita

Propis davanja i primanja mita

Zabranjeno je davati i uzimati mito u sudstvu i u svemu drugom Allah, dželle šanuhu, kaže: "Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i...

Novo na sajtu

Kategorije