TAG

El-Džami' li šuabil-iman

El-Džami’ li šuabil-iman (Ljubav prema Allahu Uzvišenom – deseti ogranak imana)

El-Hafizu el-Bejheki napisao je djelo 'El-Džami' (El-Džarmi' li šuabil-iman). U njemu bilježi hadis: 'Iman ima sedamdeset i nekoliko ogranaka. Najvrijedniji je La ilahe illellah...

Novo na sajtu

Kategorije