El-Džami’ li šuabil-iman (Ljubav prema Allahu Uzvišenom – deseti ogranak imana)

Popularno na sajtu

El-Hafizu el-Bejheki napisao je djelo ‘El-Džami’ (El-Džarmi’ li šuabil-iman). U njemu bilježi hadis: ‘Iman ima sedamdeset i nekoliko ogranaka. Najvrijedniji je La ilahe illellah . . . · Ovu predaju kao polazište je uzeo pisac ‘El-Minhadža’ (El-Hulejrni) i podijelio knjigu u 77 poglavlja (ogranaka), nakon što je na početku djela objasnio svojstva vjerovanja. A El-Bejheki je naveo sve hadise datog djela obogativši ga sa još mnogim lancima prenosilaca i novim i dragocjenim predajama hadisa. Iznio je kritiku svih lanaca prenosilaca, ukazujući na vjerodostojne, slabe ili one koje posjeduju mahanu u vezanu za lanac prenosilaca. Odredio je poglavlja koja odgovaraju temama knjige i ukratko, kroz hadise, obradio pitanja iz oblasti akaida i fikha.”

Već su prethodnici naziv njegovog djela “El-Džami’ li šuabil-iman” skratili u “Šuabul-iman”, po čemu je ovo djelo i postalo čuveno.

 

ID kartica knjige:

Jezik: Bosanski
Autor: Imam Ebu Bekr ibn Musa el-Bejheki
Broj stranica: 165
Veličina fajla: 5.19 MB
Objavljeno 22.12.2013.
Napomena: Sadržaj knjige se može pretraživati, kopirati i lijepiti u Word ili internet browser editor

 

DOWNLOAD: Desni klik miša na dugme ispod, a potom izaberi opciju: Save Link As… (Firefox i Chrome brauzeri) ili Save target as… (Internet Explorer)

Download knjige El-Džami' li šuabil-iman

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz