TAG

izručivanje mudžahida

Izručivanje mudžahida nevjernicima i prijateljevanje sa njima (+video)

Osma stvar od vrsta otpadništva jeste pomaganje mušrika protivu muslimana, tj. potpomaganje, tako da je značenje pomaganja - pružanje pomoći time što ćeš pomoći...

Novo na sajtu

Kategorije