TAG

Jusuf

Uporedba dvaju kazivanja: Priča o Jusufu i priča o Musau ‘alejhimesselam

Uporedba dvaju kazivanja: Priča o Jusufu i priča o Musau 'alejhimesselam

Prva šubha u pogledu propisa o demokratiji: Jusuf alejhis-selam u službi kod kralja Egipta i dozvola učešća u kafirskim vladama i parlamentima

Svaki onaj koji poznaje islam ne sumnja da je najveće njegovo dobro – tewhid (čisti monoteizam), koji je bio osnovni temelj u dawi Jusufa,...

Kazivanja o vjerovjesnicima

Djelo Kazivanja o vjerovjesnicima je samo jedan dio ogromnog djela Početak i kraj. Autor u njemu obrađuje period od Adema, alejhisselam, do Isaa, alejhisselam....

Novo na sajtu

Kategorije