TAG

kaburska kazna

Kabursko uživanje i kaznu osjećaju duša i tijelo zajedno

Kabursko uživanje i kazna osjećaju duša i tijelo zajedno, pa tako uživa ili biva kažnjavana duša u kaburu u stanju spojenosti sa tijelom. U...

Novo na sajtu

Kategorije