TAG

otpadništvo

Šta je dužna učiniti osoba koja se odmetnula od islama, pa se pokajala: Da li će nadoknaditi post, namaz, zekat…

Pitanje: Kaže se da će otpadništvo govorom biti onda kada se izgovori riječ otpadništva, kao što je vrijeđanje vjere. Također se kaže da onaj ko...

Novo na sajtu

Kategorije