TAG

parlamentarni izbori

Greške u tekfiru učesnika na parlamentarnim izborima

U proširene greške u tekfiru1 spada, isto tako, i tekfir svih učesnika na parlamentarnim izborima - šta više, neki tekfire i kada su u...

Prva šubha u pogledu propisa o demokratiji: Jusuf alejhis-selam u službi kod kralja Egipta i dozvola učešća u kafirskim vladama i parlamentima

Svaki onaj koji poznaje islam ne sumnja da je najveće njegovo dobro – tewhid (čisti monoteizam), koji je bio osnovni temelj u dawi Jusufa,...

Novo na sajtu

Kategorije