TAG

pomaganje muslimana

Želi svome bratu ono što želiš sam sebi

Iman vjernika neće biti potpun sve dok svojoj braći vjernicima ne bude želio što i sam sebi priželjkuje. Uzvišeni kaže: "Samo su vjernici braća."1 Ibn Kesir,...

ZAŠTO SIRIJA?

Sirija je prije narodnog ustanka bila veliki zatvor otvorenog tipa. U Siriji su šiti i njihova braća iz krstaško-židovske koalicije godinama ubijali vrijednosti islama,...

Novo na sajtu

Kategorije