TAG

posjećivanje kaburova

Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Sunnet je muškarcima posjećivati kaburove. To je naslovljeno. Nevevi kaže da o tome postoji koncenzus zbog riječi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: „Zabranjivao sam vam...

Veličanstveno pravilo

U ovoj knjizi "Veličanstveno pravilo u razlikovanju između ibadeta sljedbenika islama i imana i ibadeta idolopoklonika i licemjera", šejhul-islam Ibn Tejmijje je naveo mnoga...

Novo na sajtu

Kategorije