TAG

posjećivanje kaburova

Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Veličanstveno pravilo

U ovoj knjizi "Veličanstveno pravilo u razlikovanju između ibadeta sljedbenika islama i imana i ibadeta idolopoklonika i licemjera", šejhul-islam Ibn Tejmijje je naveo mnoga...

Novo na sajtu

Kategorije