TAG

riječ istine

Kazivanje o silniku Hadždažu i pobožnjaku Seidu ibn Džubejru

Što se tiče priče o Hadžadžu i Seidu bin Džubejru ona je podugačka i u sebi sadrži mnoge pouke.

Novo na sajtu

Kategorije