Kazivanje o silniku Hadždažu i pobožnjaku Seidu ibn Džubejru

Popularno na sajtu

Što se tiče priče o Hadžadžu i Seidu bin Džubejru ona je podugačka i u sebi sadrži mnoge pouke.

Punih osam godina Hadžadž je progonio Seida bin Džubejra sve dok ga nije uhvatio. Kada su ga doveli pred njega, iako je znao njegovo ime Hadžadž ga je upitao: “Kako se zoveš?”

Seid reče: “Zovem se Seid bin Džubejr. ” (Njegovo ime znači: Sretni sin onog koji sakuplja).

Međutim, Hadžadž mu reče: “Ne, nego se ti zoveš Šekijj bin Kusejr.” (Nesretnik sin onog koji razbija).

Seid reče: “Moja majka koja mi je dala ovo ime bolje od tebe zna kako se zovem.”

Hadžadž reče: “Nesretnik si i ti i tvoja majka. Tako mi Allaha, dž.š., s ovog svijeta poslat ću te direktno u razbuktalu vatru.”

Seid reče: “Da znam da je to u tvojoj moći i da ti time određuješ obožavao bih te kao boga.”

Hadžadž reče: “Donesite mi zlato i dragulje.” Kada su mu ih donijeli on ih razasu pred Seidom ne bi li ga stavio u iskušenje.

Međutim, Seid mu reče: ”Ako si ovaj imetak uzeo kako bi ljudi o njemu pričali i kako bi s njime od Allahovog puta odvraćao, onda ti, tako mi Allaha, dž.š., nimalo od koristi neće biti.”

Nakon toga, Hadžadž naredi da mu dovedu pjevačicu i kada dođe naredi joj da pjeva.

Kada je to čuo, Seid zaplaka, pa ga Hadžadž upita: “Je li te pjesma dirnula, pa si zaplakao?”

Seid mu odgovori: “Tako mi Allaha, dž.š., nisam zbog toga zaplakao, nego zbog ove djevojke koja je prisiljena raditi ono što nije cilj njenog stvaranja, jer, Allah, dž.š., je nije stvorio da bi pjevala.”

Hadžadž reče: “Uzmite ga i okrenite od pravca Kible. Tako mi Allaha, dž.š., Seid bin Džubejre, ubit ću te onako kako nisam ubio nikoga do sada.”

Seid reče: “Hadžadž, odaberi koji god način želiš da me ubiješ. Tako mi Allaha, dž.š., na koji god način ti mene ubiješ Allah, dž.š., će tebe isto tako ubiti. Zato odaberi sam sebi način na koji želiš umrijeti.”

Hadžadž reče: “Okrenite ga od pravca Kible.”

Kada su ga okrenuli Seid prouči sljedeći ajet: “Kuda god se okrenete, pa tamo je Allahova strana.” (El-Bekara, 115)

Hadžadž reče: “Oborite ga na zemlju,” ali, Seid prouči ajet: “Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo, i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.” (Ta-Ha, 55)

Hadžadž tada naredi: “Ubijte ga.” Seid reče: “Nema boga osim Allaha, a Muhammed je Allahov poslanik. Uzmi mi dušu, ali znaj da ćeš se sutra sresti s njome pred Allahom, dž.š. Allahu, nemoj dozvoliti da poslije mene ikoga više ubije.”

Nakon toga je Hadžadž naredio da ga ubiju.

Poslije toga, Hadžadž je o sebi ispričao sljedeće: “Nije prošla ni jedna noć otkako sam ga ubio a da nisam sanjao kako plivam u krvi. Nije prošla ni jedna noć, a da nisam sanjao da je nastupio Sudnji dan, i da Allah, dž.š., traži od mene da Mu položim račune i za svakog koga sam naredio da ubiju, ubija me po jedanput, a zbog Seida me je ubio sedamdeset puta.”

Mjesec dana nakon ovog događaja Hadžadž je umro.1

Možemo reći da borba između iskrenih vjernika i nevjernika i dan danas traje. Sukob između ove dvije strane stalan je, kako oružani tako i verbalni. Dragi brate, koje je naše mjesto između dvije skupine?

Molim Allaha, dž.š., da nas svrsta u red onih koji su bogobojazni i da nas udalji od onih koji su nesretni. Molim Ga da nas uputi, učini bogobojaznim, čednim i neovisnim, te da nas proživi u društvu Nuha, a.s., Ibrahima, a.s., Isa, a.s., Muhammeda, s.a.v.s., a divno li su oni društvo.

Naša posljednja dova jeste: Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

Salavat i selam najčasnijem poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima.


Iz djela “Bedemi Allahove zaštite”
Priprema i naslov: Put vjernika

1 Priču o pogibiji Seida bin Džubejra pogledaj u djelu Tehzibul-kemal (Biografija Seida bin Džubejra pod brojem (2509), djelo Tabekatul-kubra (6/268), Sijeru alami nubela (Biografija Seida bin Džubejra pod brojem (483).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: