Kazivanje o silniku Hadžadžu i mudrom i hrabrom beduinu

Popularno na sajtu

Hadžadž bin Jusuf bio je jedan od muslimana koji su se okrenuli od ispravnog puta i otišli u stramputicu.

O njemu i muslimanima koji su dolazili s njim u kontakt prenesene su mnogobrojne priče, koje ukazuju na njegovo nasilje i oholost.

Tavus bin Kisan, učenjak iz Jemena, pripovijeda:

“Jedne prilike sjedio sam pored Mekami Ibrahima u haremu Kabe, nakon što sam obavio dva rekata. Sjedio sam iščekujući vrijeme namaza i usput sam promatrao ljude koji su tavafili okolo Kabe. Iznenada sam primijetio kako se Kabi približava skupina ljudi koji su bili naoružani kopljima, lukovima i sabljama. Kada sam malo bolje pogledao vidio sam da se radi o Hadžadžu bin Jusufu i njegovim stražarima. Okolo Kabe u tom momentu tavafio je neki beduin, a Hadžadž je sjeo pored Kabe. Beduin je na sebi imao okačeno malo koplje koje pade na Hžadžadža, pa on naredi da ga uhapse, i upita ga: “Odakle si ti?” Beduin odgovori: ‘Ja sam iz Jemena.’

Hadžadž ga upita: “U kakvom stanju si ostavio moga brata?” Beduin upita: “A ko je tvoj brat?” Hadžadž reče: “Muhamed bin Jusuf.” (On je bio nasilnik poput njegovog brata, a Hadžadž ga je postavio za namjesnika u Jemenu)

Beduin odgovori: “Kada sam ga zadnji put vidio bio je ugojen i imao je veliki stomak.”

Hadžadž reče: “Nisam te pitao o njegovom zdravlju nego je li pravedan?”

Beduin odgovori: “Zadnji put kada sam ga vidio bio je prevarant i nasilnik.”

Hadžadž ga upita: “Zar ne znaš da je on moj brat?”

Beduin reče: “Hadžadž, zar uistinu misliš da se on više oslanja na tebe, nego što se ja oslanjam i tražim pomoć od Allaha, dž.š.?”

Tavus veli: “Tako mi Allaha, dž.š., od ovih riječi podigla mi se svaka dlaka na glavi.”


Iz djela “Bedemi Allahove zaštite”
Priprema i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz