Poučne crtice iz života Seida ibn Musejiba

Popularno na sajtu

Njegovo puno ime je Ebu-Muhamed Seid b. Musejib b. Hazen El-Mehzumi. Bio je iskušavan, ali nije poklekao na Allahovom putu. Za njegovo ime se vezuje ibadet, džemat, čednost i oprost. Bio je sretan u ibadetu onako kao što to i njegovo ime govori: Seid – sretan. Grijeh i neznanje su bili daleko od njega.

NJEGOVO SHVATANJE IBADETA

Od Ebu-Bekra b. Hunejsa se prenosi da je rekao: „Rekoh Seidu b. Musejibu: ‘Vidio sam ljude da klanjaju i obožavaju Allaha. O Ebu Muhamede, zar nećeš i ti činiti ibadet sa ovim ljudima?‘ On mi reče: ‘O sine brata moga, to nije obožavanje Allaha.’ A ja ga upitah: ‘A šta je onda obožavanje Allaha o Ebu Muhamede?’ On odgovori: ‚Razmišljanje o Allahu, klonjenje Allahovih zabrana i obavljanje farzova Allaha Uzvišenog.‘“

SEIDOVA  BRIGA ZA NAMAZ U DŽEMATU

Od Seida b. Musejiba se prenosi da je rekao: „Ko bude čuvao pet dnevnih namaza u džematu kao da je ispunio kopno i more ibadetom.“

Od njega se prenosi da je rekao i sljedeće: „Nisam propustio namaz u džematu 40 godina.“

Govorio nam je Sufjan b. Ebi-Sehl, a on je Osman b. Ebi-Hakim: „Čuo sam Seida b. Musejiba da kaže: ‚Nije mujezin zaučio ezan 30 godina, a da nisam bio u mesdžidu (tj. on je bio u džamiji prije ezana, op.PV).

Od Berda, sluge Seida b. Musejiba se prenosi da je rekao: „Nije zaučio ezan za namaz 40 godina, a da Seid nije bio u mesdžidu.“

Seid b. Musejib rekao je i sljedeće: “Nisam propustio početni tekbir 50 godina. Nisam pogledao u zatiljak čovjeka u namazu 50 godina.“ (tj. 50 godina je klanjao uvijek u prvom saffu, op.PV)

Halid b. Davud tj. b. Ebi-Hind pitao je Seida b. Musejiba  šta kvari namaz. On mu odgovori: „Griješenje, a prekriva ga bogobojaznost.“

STRAH OD ALLAHA KOD SEIDA

Od Jahje b. Seida se prenosi da je Seid puno govorio na sijelima: Allahu sačuvaj, Allahu sačuvaj!

KAKO JE  SEID STRAHOVAO OD ISKUŠENJA ŽENA

Od Alije b. Jezida se prenosi da je Seid rekao: „Doživio sam 80 godina i nema ništa čega više bojim od žena.“

Od Ibn Jezida se prenosi da je Seid b. Musejib rekao: „Doživio sam 80 godina i nema ništa čega se više bojim od (iskušenja) žena.“ A već je bio slijep kada je ovo izjavio.

EDEB SA ALLAHOVIM POSLANIKOM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Pričao nam je Jakub b. Musejib: „Mutalib b. Hanzeb je ušao kod Seida b. Musejiba dok je bio bolestan  zbog čega je bio naslonjen. Mutalib ga je upitao za hadis, a Seid reče: ‘Podignite me! Prezirem da prenosim hadis Allahovog Poslanika, neka je na njega mir i spas, dok sam naslonjen!‘

Izvor: www.saaid.net

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz