SEID IBN MUSEJIB (VIDEO)

Objavljeno / ažurirano:

Njegovo puno ime je Ebu-Muhamed Seid b. Musejib b. Hazen El-Mehzumi. Bio je iskušavan, ali nije poklekao na Allahovom putu. Za njegovo ime se vezuje ibadet, džemat, čednost i oprost. Bio je sretan u ibadetu onako kao što to i njegovo ime govori: Seid – sretan. Grijeh i neznanje su bili daleko od njega.

NJEGOVO SHVATANJE IBADETA

Od Ebu-Bekra b. Hunejsa se prenosi da je rekao: „Rekoh Seidu b. Musejibu: ‘Vidio sam ljude da klanjaju i obožavaju Allaha. O Ebu Muhamede, zar nećeš i ti činiti ibadet sa ovim ljudima?‘ On mi reče: ‘O sine brata moga, to nije obožavanje Allaha.’ A ja ga upitah: ‘A šta je onda obožavanje Allaha o Ebu Muhamede?’ On odgovori: ‚Razmišljanje o Allahu, klonjenje Allahovih zabrana i obavljanje farzova Allaha Uzvišenog.‘“

SEIDOVA  BRIGA ZA NAMAZ U DŽEMATU

Od Seida b. Musejiba se prenosi da je rekao: „Ko bude čuvao pet dnevnih namaza u džematu kao da je ispunio kopno i more ibadetom.“

Od njega se prenosi da je rekao i sljedeće: „Nisam propustio namaz u džematu 40 godina.“

Govorio nam je Sufjan b. Ebi-Sehl, a on je Osman b. Ebi-Hakim: „Čuo sam Seida b. Musejiba da kaže: ‚Nije mujezin zaučio ezan 30 godina, a da nisam bio u mesdžidu.‘“

Od Berda, sluge Seida b. Musejiba se prenosi da je rekao: „Nije zaučio ezan za namaz 40 godina, a da Seid nije bio u mesdžidu.“

Seid b. Musejib rekao je i sljedeće: “Nisam propustio početni tekbir 50 godina. Nisam pogledao u zatiljak čovjeka u namazu 50 godina.“

Halid b. Davud tj. b. Ebi-Hind pitao je Seida b. Musejiba  šta kvari namaz. On mu odgovori: „Griješenje, a prekriva ga bogobojaznost.“

STRAH OD ALLAHA KOD SEIDA

Od Jahje b. Seida se prenosi da je Seid puno govorio na sijelima: Allahu sačuvaj, Allahu sačuvaj!

KAKO JE  SEID STRAHOVAO OD ISKUŠENJA ŽENA

Od Alije b. Jezida se prenosi da je Seid rekao: „Doživio sam 80 godina i nema ništa čega više bojim od žena.“

Od Ibn Jezida se prenosi da je rekao Seid b. Musejib: „Doživio sam 80 godina i nema ništa čega se više bojim od (iskušenja) žena.“ A već je bio slijep kada je ovo izjavio.

EDEB SA ALLAHOVIM POSLANIKOM, SALALAHU ALEJHI VE SELEM

Pričao nam je Jakub b. Musejib: „Mutalib b. Hanzeb je ušao kod Seida b. Musejiba dok je bio bolestan  zbog čega je bio naslonjen. Mutalib ga je upitao za hadis, a Seid reče: ‚Podignite me! Prezirem da prenosim hadis Allahovog Poslanika, neka je na njega mir i spas, dok sam naslonjen!‘“

Izvor: www.saaid.net

Sa arapskog preveo: Talibul ilm

Novo na sajtu

Putin Erdogan Rouhani

Rusija, Iran i Turska dogovorili ustavnu komisiju za Siriju

Lideri Rusije, Irana i Turske objavili su sinoć kako su dogovorili formiranje komisije zadužene za izmjenu sirijskog Ustava kao dio političkog rješenja za rat...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Post

Post 10. muharrema – dana Ašure

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za...

Islamske teme