TAG

Tefsir Ibn Kesir

Skraćeno izdanje knjige “Tefsir Ibn Kesir” – pdf download

Skraćeno izdanje knjige "Tefsir Ibn Kesir" - pdf download

Ibn Kesirov tefsir sure „Nevjernici“

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog, Reci: "O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti...

Kada i koliko dugo nevjernici smiju boraviti u islamskoj državi?

Rekao je Uzvišeni Allah: „Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na...

Novo na sajtu

Kategorije