Skraćeno izdanje knjige “Tefsir Ibn Kesir” – pdf download

15412

Tefsir Ibn Kesira toliko je poznat da ne bismo imali šta kazati o njemu. On je gotovo jedini tefsir čiji je pisac nastojao da u svome komentaru ostane u granicama tefsira i da ga ne pomiješa sa bilo kojom drugom naukom. On je dakle samo čisti tefsir, a ako ponekad spomene poneko jezičko pravilo ili ukaže na poneku jezičku finesu, to je veoma rijetko i samo da bi čitaocu približio značenje ajeta koje tumači. Pisac je, dakle, prije svega imao namjeru da čitaocu predoči tefsir koji vodi računa samo o tefsiru, nadajući se da će tako stići do uzvišenog cilja: preciziranja smisla riječi Allaha, [swt], koliko je to moguće. Stoga je mufessir Ibn Kesir slijedio ispravan časni selefijski pravac u tumačenju Kur'ana tako što je Kur'an tumačio prije svega: Kur'anom, zatim hadisom, a zatim riječima prvih generacija muslimana, ashaba, i tabi'ina, i značenjem arapskog jezika.

ID kartica knjige:

Jezik Bosanski
Autor Šejhul-Islam Ismail ibn Kesir
Broj stranica: 1465
Veličina fajla: 28.34 MB
Objavljeno 29.09.2013.
Napomena: Sadržaj knjige se može pretraživati, kopirati i lijepiti u Word ili internet browser editor

 

DOWNLOAD: Desni klik miša na dugme ispod, a potom izaberi opciju: Save Link As… (Firefox i Chrome brauzeri) ili Save target as… (Internet Explorer)

Download knjige Tefsir Ibn Kesir