Tefsir Kur'ana: Tumačenje ajeta “I protiv njih pripremite koliko god možete snage…”

Popularno na sajtu

I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Komentar ajeta:

Zatim Uzvišeni naređuje muslimanima da u granicama svojih mogućnosti pripreme sva sredstva za rat protiv njih:“I protiv njih pripremite koliko god možete”, tj. sve što god možete od “…snage i konja za boj”.

Imam Muslim navodi od Ukbe ibn Amira: /403/ ″Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,kako na minberu govori: “I protiv njih pripremite koliko god možete snage”– ′Zaista je snaga streljaštvo, zaista je snaga streljaštvo!′″

strijelac slikaOvaj hadis Muslim, Ebu-Davud i Ibn-Madže prenose od Abdullaha ibn Vehba. A imam Ahmed i autori hadiskih djela koja se zovu Sunen navode od Ukbe ibn Amira:

″Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /404/′Bavite se streljaštvom i jahanjem, a da se bavite streljaštvom bolje vam je od jahanja.′

Imam Malik prenosi od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /405/ ″Konji su radi troga: jednom su čovjeku nagrada, drugom zaštita, a trećem teret. Čovjek koji svoga konja upotrijebi na Allahovom putu, on će mu biti nagrada. Ako ga priveže na livadi ili pašnjaku, on će imati sevape za sve što njegov konj pojede privezan na toj livadi ili pašnjaku. Ako konj prekine konopac i tražeći vodu ode milju – dvije, svaki njegov trag i balega bit će ubrojani kao dobra djela njegovom vlasniku. Ako konj dođe do rijeke pa se napije iz nje, i to će se ubrojati kao dobro djelo njegovom vlasniku, pa makar on i ne htio da ga napoji tom vodom. Čovjeku koji svoga konja koristi da bi zarađivao i pošteno živio, ali ga upotrijebi i za obavezu prema Allahu, njegov konj je zaštita. A čovjeku koji svoga konja koristi radi ponosa, licemjerstva i nadmetanja, on će biti teret.″ Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan o magarcima, pa je on rekao: ″Allah mi o njima nije ništa objavio osim ovih sadržajnih i jedinstvenih ajeta: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra -vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.”(99:7,8)

El-Buhari u svom Sahihu navodi od Urve ibn Ebil-Dža'da el-Barikija da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /406/ ″U grivama konja nalazi se veliko dobro sve do Kijametskog dana: nagrada i ratni plijen.″

Zatim, Uzvišeni kaže: “Da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje”, tj. da biste tako zaplašili nevjernike koji su i Allahovi i vaši neprijatelji,“i druge osim njih – vi ih ne poznajete”. Abdur-Rahman ibn Zejd ibn Eslem kaže da su to munafici, a to potvrđuju i riječi Uzvišenog:

“Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretni – ti ih ne poznaješ, ali ih Mi poznajemo.”(9:101)

Zatim Uzvišeni kaže:“Sve što na Allahovu putu potrošite nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.” Tj. koliko god potrošite za džihad, potpuno i kompletno će vam biti nadoknađeno. Zato stoji u hadisu koji navodi Ebu-Davud: /407/

″…da će se nagrada za svaki dirhem utrošen na Allahovom putu uvećavati do sedam stotina puta″, što je već navedeno kod riječi Uzvišenog: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (2:261)

(Iz Tefsira od Ibnu Kesira, tumačenje 60. ajeta sure El-Enfal)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz