TAG

tumačenje Kurana

Skraćeno izdanje knjige “Tefsir Ibn Kesir” – pdf download

Skraćeno izdanje knjige "Tefsir Ibn Kesir" - pdf download

Kako veličati i poštivati Kur'an

Dužnost je vjerniku veličati i poštivati Kur'an jer ga Onaj koji ga je objavio opisuje veličanstvenim: "Mi smo ti objavili sedam ajeta koji se ponavljaju,...

Novo na sajtu

Kategorije