TAG

viđenje Allaha

Da li je moguće bilo kome da vidi Allaha na dunjaluku

Pitanje: Da li je moguće bilo kome da vidi Allaha subhanehu we te'ala na dunjaluku, svejedno bio on vjernik ili nevjernik? Ili je to moguće samo vjernicima?

Šta se dogodilo kada je poslanik Musa a.s. zatražio od Allaha da Ga vidi

Ovdje je Musa, alejhis-selam, tražio od Allaha da Ga vidi, i On ga je izvijestio da Ga ne može vidjeti na ovom svijetu, govoreći da će moći vidjeti Allaha ako se ništa ne desi kad se On ukaže brdu.

Novo na sajtu

Kategorije