TAG

vrijednost posta

Sedam vrijednosti posta

1. Post je štit od džehennemske vatre Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: "Post je štit od Allahove kazne." Hadis bilježi Bejheki u...

Propisi i vrijednosti posta

Post je u jeziku označen kao uzdržavanje od govora ili djela, a u šerijatskoj terminologiji se definiše kao uzdržavanje od jela, pića i spolnog...

Novo na sajtu

Kategorije