TAG

zabluda

Paganska misao i argument: Zbog čega nevjernici padaju u zabludu

Kada se rob okrene i počne zapadati u tamu mnogoboštva, njegova idejna i naučna mjerila postaju nesigurna i izvitoperena.

Muslimani su se udaljili od sunneta | Halid Jasin

Halid Jasin o stanju nekih muslimana danas. Izvor: Istikamet

Video: Pozivači na vratima Džehennema | Šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan | ᴴᴰ

Jako poučno predavanje šejha muhaddisa Sulejmana el-Ulvana, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog tirana.  

Novo na sajtu

Kategorije