TAG

zapostavljanje Kur'ana

Ibn Kajjim: Odnos ljudi prema Kur'anu

Mnogobrojni su načini izbjegavanja i odbacivanja Kur'ana (od strane griješnika i kafira, op.PV), i ovdje ćemo nabrojati neke od njih:

Opasnost zapostavljanja Kur’ana

Pošto su vezane za Kur'an i lijepo druženje s Kur'anom razlozi da nas Allah zavoli, ostavljanje i zapostavljanje Kur'ana i needebski odnos prema njemu...

Novo na sajtu

Kategorije