Ibn Kajjim: Odnos ljudi prema Kur'anu

Popularno na sajtu

Mnogobrojni su načini izbjegavanja i odbacivanja Kur'ana (od strane griješnika i kafira, op.PV), i ovdje ćemo nabrojati neke od njih:

  • prvi način: izbjegavanje slušanja i predanosti Kur'anu, i ne vjerovanje u njega;
  • drugi način: nepostupanje po Kur'anskim odredbama, te odbacivanje njegovih granica dopuštenog i zabranjenog makar ga iščitavao i vjerovao u njega;
  • treći način: odbijanje i izbjegavanje Kur'anskog suda i presude u sporovima oko temeljnih i sekundarnih pitanja vjerske prakse i vjerovanja ili vjerovanje da njegovi ajeti nemaju osobenost eksplicitnog i neosporivog dokaza, nego da su samo formalni jezički dokazi na osnovu kojih se ne može ustanoviti naučna činjenica;
  • četvrti način: zapostavljanje razmišljanja o Kur'anskim ajetima i njihovog proučavanja te saznanja šta je Govornik Svojom porukom htio reći;
  • peti način: izbjegavanje liječenja svih bolesti i slabosti srca Kur'anom, tražeći lijek u nečemu drugom pored njega.

Kur'anski ajet: „Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'“, podrazumijeva sve spomenute načine odbacivanja i izbjegavanja Kur'ana iako su neki načini blaži od drugih.

Također imamo više vrsta tegoba koje nastaju u grudima (griješnika i kafira, op.PV) zbog objavljivanja i postojanja Kur'ana1, kao npr:

– tegoba zbog objavljivanja Kur'ana i zbog toga što je on istina koja dolazi od Allaha Uzvišenog;

– tegoba zbog onoga koji izgovara Kur'an, ili što je taj Allahovo stvorenje koje je i druga stvorenja podučilo da ga izgovaraju;

– tegoba zbog mišljenja da je Kur'an dovoljan ili nedovoljan za uputu;

da nije dovoljan ljudima da se uprave na pravoj stazi nego su im pored Kur'ana potrebne neke filozofije, logike, učenja ili politike;

– tegoba zbog kur'anskih indicija i ispravnosti formalnog značenja njegovih tekstova koji se ne mogu dvosmisleno tumačiti i iskrivljavati;

– tegoba zbog toga što Kur'an potvrđuje prihvatanje formalnog stvarnog značenja ajeta, iako se iz konteksta nekih ajeta može pomisliti da je to samo radi osiguravanja neke općedruštvene koristi.

Svi oni zbog Kur'ana osjećaju tegobu u svojim grudima, i njima je to jasno jer se tako i osjećaju.

Nećeš pronaći nekog novotara u vjeri a da u svojim grudima ne osjeća tegobu zbog onih kur'anskih ajeta koji osporavaju njegovu novotariju, kao što također nećeš vidjeti nepravedna vladara ili razvratnika a da u svojim grudima ne nosi tegobu i nelagodnost prema onim ajetima koji se suprotstavljaju njihovim postupcima.

Razmotri ovo što smo naveli, a zatim odluči gdje ćeš svrstati svoju dušu!

(Ibn Kajjim el-Dževzijje – Riznica Znanja)

  1. Autor aludira na Kur'anski ajet: „Objavljuje ti se Knjiga – i neka u grudima tvojim ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka.“ (El-E'raf, 2.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz