TAG

riznica znanja

Svi tvrde da vjeruju (Ibnul-Kajjim)

Što se tiče samog vjerovanja, imana, većina ljudi tvrdi da posjeduje iman i da vjeruje: "A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti...

Spoznaja Allaha na primjeru vjernika i primjeru mušrika

Spoznaju Allaha Uzvišenoga dijelimo na dvije vrste.

Predznaci sreće

Među predznacima sreće za roba jesu njegova zaokupljenost Allahovim naredbama i bezbrižnost prema Njegovim garancijama

Ibn Kajjim: Odnos ljudi prema Kur'anu

Mnogobrojni su načini izbjegavanja i odbacivanja Kur'ana (od strane griješnika i kafira, op.PV), i ovdje ćemo nabrojati neke od njih:

Dragulji iz riznice Ibnul-Kajima 3. dio

Borba između neprijatelja Uzvišeni Allah je dao da vlada borba između meleka i šejtana, između razuma i strasti, između srca i duše koja podstiče na...

Novo na sajtu

Kategorije