Predznaci sreće

Popularno na sajtu

Među predznacima sreće za roba jesu njegova zaokupljenost Allahovim naredbama i bezbrižnost prema Njegovim garancijama, dok su predznaci propasti i uskraćivanja Allahove blagodati zaokupljenost roba Allahovim garancijama, nemarnost srca prema Njegovim naredbama i gubljenje strahopoštovanja i ljubavi prema Allahu Uzvišenom. Neka nam Allah bude na pomoći!

Bišr b. el-Haris[1] veli: “Tri su vrste ahiretskih sretnika: pobožnjak (abid), koji robuje Allahu uz prihvatanje dunjalučkih blagodati, zatim asketa (zahid), koji obožava Allaha uz odbacivanje dunjalučkih blagodati i istinoljubivi (siddik) koji se Allahu pokorava uz Njegovo zadovoljstvo i pristanak. Ako mu Allah Uzvišeni dadne znak da prihvati dunjaluk, on ga i prihvati, a ako ga uputi da ga se odrekne, on tako i postupi!


Iz djela “Riznica znanja”
Autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje

Fusnota:

[1] Poznatiji kao Bišr el-Hafi (Bosonog), umro 227. godine po Hidžri.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: