TAG

život nakon smrti

Proživljenje i okupljanje ljudi nakon smrti

Prebivališta kroz koja će prolaziti robovi  Nakon rađanja, čovjek prolazi kroz tri prebivališta: Dunjaluk (ovaj svijet), Berzah (zagrobni život) i vječno boravište (Džennet ili Džehennem). Allah...

Latest news

- Advertisement -spot_img